Reklama

Sektor krajowy

Ośrodek Badań Lotniczych i Kosmicznych Politechniki Warszawskiej oficjalnie otwarty

Autor. Politechnika Warszawska

W Sierakowie koło Przasnysza (Mazowieckie) otwarto Ośrodek Badań Lotniczych i Kosmicznych Politechniki Warszawskiej. Placówka, która będzie prowadzić m.in. zaawansowane prace nad bezzałogowymi statkami powietrznymi, powstała dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.

Reklama

Nowe laboratorium to pracownie i warsztaty pozwalające na wytwarzanie, testowanie i serwisowanie dronów. Powstało również centrum obliczeniowe i system monitorowania przestrzeni powietrznej w oparciu o radary pasywne. Dzięki temu Przasnysz jest pierwszym na świecie miastem, którego przestrzeń powietrzna jest monitorowania za pomocą tej technologii. Uroczyste otwarcie placówki odbyło się 14 maja br.

Reklama

Według Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, dzięki inwestycji "powiat przasnyski stanie się wyjątkowo atrakcyjnym obszarem dla firm produkujących podzespoły dla przemysłu lotniczego, co stanowi niezwykłą szansę dla rozwoju regionu". Placówka, jak wspomniano w informacji, "umożliwi firmom przeprowadzanie testów w profesjonalnym ośrodku lotniczym i pozyskanie specjalistów".

Czytaj też

"Ośrodek Badań Lotniczych i Kosmicznych Politechniki Warszawskiej będzie pełnił niezwykle ważną rolę w certyfikacji, kształceniu i serwisowaniu lotniczym" - zaznaczono w informacji. Jak podkreślono, działalność placówki, "umożliwi prowadzenie zaawansowanych prac w obszarze bezzałogowych statków powietrznych, a także współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii".

Reklama
Otwarcie ośrodka jest olbrzymim sukcesem, wpisującym się w realizację aktualnej strategii Politechniki Warszawskiej. Dzięki współpracy z władzami samorządowymi, administracją rządową oraz wykorzystaniu środków Unii Europejskiej mamy możliwość prowadzenia unikalnych i bardzo potrzebnych badań. Drony to dziś stały element naszej rzeczywistości, a ich rola – także ze względu na sytuację międzynarodową – będzie wzrastać. Cieszę się, że Politechnika Warszawska jest liderem w tej dziedzinie i gratuluję sukcesu wszystkim zaangażowanym w powstanie laboratorium.
prof. Krzysztof Zaremba, Rektor PW

Jak oznajmił podczas wydarzenia prof. Robert Głębocki, kierownik projektu OBLOT, w działaniach ośrodka szczególny nacisk planuje się położyć na powstanie krajowego centrum kompetencji w obszarze wykorzystania dronów na potrzeby rolnictwa i leśnictwa, co ma pomóc w rozwoju technologii bezzałogowych statków powietrznych w naszym kraju i budowę systemów w pełni autonomicznych, mogących samodzielnie realizować zadania.

W uroczystości otwarcia, obok władz i przedstawicieli Uczelni, udział wziął także Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik, przedstawiciele: Ministerstwa Infrastruktury, władz samorządowych, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Polskiej Agencja Żeglugi Powietrznej oraz przyszłych użytkowników technologii (m.in. wojsko, policja, straż pożarna czy służby leśne).

Autor. Politechnika Warszawska

Wśród realizowanych przez Politechnikę Warszawską przedsięwzięć wymieniono m.in. utworzone w Płocku Centralne Laboratorium Mechaniki i Budownictwa, wspomniano też o trwających pracach nad kolejnymi inwestycjami - utworzeniem Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych CENAGIS, a także mazowieckiej platformy technologii materiałowych i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji magazynowaniu energii, elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych. Ponadto, jak zaznaczyła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Politechnika Warszawska skorzystała ze wsparcia w obszarze informatyzacji i wprowadzania e-usług.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oznajmiła także, że całkowita wartość tego projektu wyniosła ponad 33 mln 495 tys. zł, przy czym dofinansowanie ze środków unijnych to blisko 24 mln 656 tys. zł. Łącznie utworzonych zostało 9 laboratoriów i warsztatów, głównie skupionych na platformach bezzałogowych i lekkim lotnictwie.

Żródłó: PAP / Politechnika Warszawska

Reklama

Komentarze

    Reklama