Reklama

Sektor krajowy

Nowe technologie w łączności satelitarnej. Urzędowe konsultacje z przemysłem w UE

Autor. Entrusted [entrusted.eu]

Konsorcjum ENTRUSTED uruchomiło internetowe konsultacje z przedstawicielami europejskiego przemysłu kosmicznego. Przebiegają one z wykorzystaniem ankiety skierowanej do podmiotów rozwijających technologie w obszarze bezpiecznej łączności satelitarnej (SatCom). Wyniki konsultacji mają pomóc w rozpoznaniu nowych trendów i opracowaniu mapy drogowej w zakresie  badań i innowacji (R&I). Odpowiedzi będą zbierane do końca stycznia 2022 roku.

Łączność satelitarna jest wykorzystywana przez instytucje rządowe oraz unijne w sytuacjach, gdy systemy łączności naziemnej są niedostępne lub zostały uszkodzone. Program Kosmiczny UE na lata 2021-2027 zakłada stworzenie niezależnego, autonomicznego i bezpiecznego systemu łączności satelitarnej dla administracji państw członkowskich i agencji Unii Europejskiej, zwanego GOVSATCOM.

Konsorcjum ENTRUSTED realizuje obecnie projekt badawczy w ramach programu Horyzont 2020, który zmierza do określenia potrzeb i wymogów operacyjnych użytkowników przyszłych usług GOVSATCOM. Dodatkowo, analizowane są dostępne i rozwijane technologie dla użytkowników bezpiecznej łączności satelitarnej. Jeśli technologie te nie będą w pełni odpowiadać wymogom przyszłych użytkowników usług GOVSATCOM, wówczas konieczne będzie zdefiniowanie niezbędnych działań badawczo-rozwojowych i nastawionych na tworzenie potrzebnych innowacji.

Polska Agencja Komiczna, jako członek konsorcjum ENTRUSTED, wystosowała zapraszenie do przedstawicieli polskiego sektora kosmicznego do wzięcia udziału w krótkiej ankiecie. Otrzymane odpowiedzi będą przetwarzane i analizowane w sposób anonimowy. Natomiast lista podmiotów, które wzięły udział w internetowych konsultacjach zostanie opublikowana na stronie internetowej ENTRUSTED oraz w raportach projektowych.

Więcej informacji na temat ankiety można znaleźć na stronie ENTRUSTED.

Żródło: Polska Agencja Kosmiczna

Reklama

Komentarze

    Reklama