Reklama

Sektor krajowy

SENER Polska publikuje Raport Oddziaływania Społecznego 2021

Autor. SENER Polska

Technologie kosmiczne to najbardziej innowacyjny obszar globalnej gospodarki, dynamicznie zmieniający świat. W naszym kraju wiedza o tym sektorze wciąż dociera jedynie do wąskiego grona odbiorców: administracji publicznej czy fascynatów kosmosu. Informowanie opinii publicznej o osiągnięciach Polski na globalnej arenie kosmicznej znajduje się na liście priorytetów firmy SENER Polska, która już po raz piąty publikuje Raport Oddziaływania Społecznego.

Reklama

Wraz z publikacją nowego Raportu Oddziaływania Społecznego, SENER Polska dokonuje po raz piąty podsumowania działań firmy na rzecz rodzimego sektora kosmicznego i jego otoczenia w 2021 r. Jak podkreśliła firma już we wprowadzeniu do swojego raportu, ubiegły rok był wyjątkowy, ponieważ zespół liczący wówczas trzydziestu pięciu pracowników SENER Polska mógł pochwalić się realizacją łącznie osiemnastu projektów (licząc od początku działalności SENER Polska), w ścisłej współpracy z kilkudziesięcioma polskimi przedsiębiorcami, co zdaniem firmy wsparło budowę przemysłu kosmicznego w Polsce.

Reklama
Autor. SENER Polska
Reklama

Zgodnie z raportem, działalności firmy przyświeca dziewięć celów ustanowionych w zakresie oddziaływania społecznego, wspierających realizację idei służby społeczeństwu poprzez inżynierię kierującej SENER od kilkudziesięciu lat. W Raporcie Oddziaływania Społecznego firma informuje o pozytywnych relacjach z otoczeniem, pokazując zarazem stopień realizacji ustalonych celów. Do najważniejszych celów ustanowionych przez SENER Polska w zakresie oddziaływania społecznego należy pozytywny wpływ na rozwój krajowego sektora, między innymi poprzez zwiększanie liczby firm działających w polskim sektorze kosmicznym. Dziś grono przedsiębiorstw, z którymi współpracuje SENER, liczy ponad 80 podmiotów.

Cieszymy się z nowych możliwości otwierających się przed polskimi firmami, takich jak dedykowany program ESA Industrial Policy Task Force (IPTF). Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas realizacji coraz bardziej zaawansowanych projektów możemy już dziś skutecznie konkurować z europejskimi firmami także na rynku komercyjnym. Tym sposobem budujemy wizerunek Polski jako wartościowego, wiarygodnego członka globalnego sektora kosmicznego. Nasze ambicje nie ograniczają się jednak do aktualnej działalności – jesteśmy gotowi, by zostać integratorem misji kosmicznych.
Ibon Arregui, Dyrektor Generalny SENER Polska
Autor. SENER Polska

Podwykonawcy SENER Polska to przede wszystkim lokalne przedsiębiorstwa. Współpraca nawiązywana jest tylko z tymi firmami, które przejdą audyt jakościowy i technologiczny, potwierdzając ich zdolność wypełnienia rygorystycznych wymagań misji kosmicznych. Według danych SENER Polska większość dostawców to firmy z województw: podkarpackiego, śląskiego i mazowieckiego. Oprócz polskich firm, z którymi współpracuje owa firma, nawiązywane są również kontakty biznesowe na zaprzyjaźnionych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej jak np. Węgry i Rumunia.

Czytaj też

SENER Polska informuje w swoim raporcie, że aktywnie działa na rzecz wzmocnienia marki polskiego sektora kosmicznego na arenie międzynarodowej. Wśród zrealizowanych osiemnastu projektów warto wymienić system mechanizmów przytrzymująco-zwalniających HCS do IBDM (International Berthing and Docking Mechanism). Mechanizmy te w przyszłości będą zapewniać bezpieczeństwo, na przykład astronautom przemieszczającym się pomiędzy statkami w przestrzeni kosmicznej.

Wizualizacja sondy misji Athena
Wizualizacja sondy misji Athena
Autor. SENER Polska

To właśnie IBDM zyskał tytuł Projektu Roku. Jest to mechanizm dokujący pozwalający na cumowanie i połączenie zarówno dużych, jak i małych statków kosmicznych. Inicjatywa obejmowała zaprojektowanie, wykonanie, integrację oraz testy pięciu mechanizmów o szerokim zakresie przeznaczenia. Jak opisuje SENER Polska odnośnie projektu, technologia może stać się standardem wykorzystywanym w przyszłych misjach załogowych.

Projektowanie tak zróżnicowanych mechanizmów stanowiło dla nas ogromne wyzwanie. Tym większe, że w przypadku misji załogowych, w których będą wykorzystywane, wymogi dotyczące bezpieczeństwa są jeszcze bardziej rygorystyczne, niż np. przy projektowaniu satelitów.
Łukasz Powęska, Project Manager SENER Polska

Projekty, których realizacja już trwa, na przykład druga największa misja naukowa ESA pod nazwą ATHENA, także są nieustannie rozwijane. W grudniu 2021 r. firma pozyskała także niezwykle cenny kontrakt na seryjną produkcję komponentów dla firmy Airbus.

Jak podaje SENER Polska, misja ATHENA (Advanced Telescope for High ENergy Astrophysics) będzie badać zjawiska zachodzące w przestrzeni kosmicznej przy pomocy teleskopu rentgenowskiego. Teleskop o wymiarach przekraczających 12 m. długości będzie charakteryzował się większymi zdolnościami od swoich poprzedników, dzięki czemu zyskamy możliwość „spojrzenia" na zdecydowanie bardziej oddalone obiekty kosmiczne.

W Raporcie Oddziaływania Społecznego zaznaczono także, że relatywnie młody sektor kosmiczny pozwala pracownikom na dynamiczny, szybki rozwój i osiąganie znacznych sukcesów w młodym wieku (w porównaniu do rynków zagranicznych). Także na stanowiskach menadżerskich, związanych z zarządzaniem największymi projektami naukowymi i komercyjnymi, zasiadają osoby przed trzydziestym rokiem życia. SENER Polska zaznacza przy tym, że wyszkolona kadra jest jednym z kluczowych aspektów niezbędnych do osiągnięcia przez nasz kraj dojrzałości rynkowej.

Autor. SENER Polska

Raport Oddziaływania Społecznego publikowany jest przez SENER Polska rokrocznie od 2017 r. Firma podsumowuje w nim działania poprzedniego roku w kontekście realizacji ustalonych celów oddziaływania społecznego. Pokazuje relacje z otoczeniem oraz interesariuszami i pozytywne oddziaływanie na rozwój sektora i gospodarki krajowej.

Pełna treść Raportu Oddziaływania Społecznego spółki SENER Polska za 2021 r. dostępna jest do wglądu pod linkiem.

Źródło: SENER Polska. Opracowanie: Space24

Reklama

Komentarze

    Reklama