Reklama

PRZEMYSŁ KOSMICZNY

Społeczna odpowiedzialność biznesu okiem SENER Polska. Raport z „roku pandemii” [KOMENTARZ]

Fot. Sener Polska
Fot. Sener Polska

Ubiegły, naznaczony wystąpieniem pandemii rok postawił przed podmiotami rynku kosmicznego w Polsce i na świecie nadzwyczajne wymogi pod względem zdolności adaptacyjnych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Na tym tle szczególnego charakteru nabrała czwarta już odsłona corocznego Raportu Oddziaływania Społecznego firmy SENER Polska, słusznie sygnalizująca wyjątkową w zaistniałych globalnie okolicznościach wagę działań odpowiadających na potrzeby całego otoczenia biznesu. Jak potwierdza w tym kontekście Dyrektor Generalny SENER Polska, Ibon Arregui, tegoroczny Raport ma również dla samej firmy znaczenie niebagatelne.

Wraz z publikacją nowego Raportu Oddziaływania Społecznego, SENER Polska dokonuje po raz kolejny – choć w tym roku ze szczególnym akcentem - podsumowania całorocznych działań firmy na rzecz rodzimego sektora kosmicznego i jego otoczenia. Podkreśla się przy tym skorelowanie tego zaangażowania nie tylko z wewnętrznym katalogiem wartości przyświecających aktywności spółki, ale również założeniami ogólnosystemowymi przyjętymi w Polskiej Strategii Kosmicznej.

„Rok 2020 przyniósł nowe wyzwania i zmiany, których nikt się nie spodziewał, a bezpieczeństwo pracowników i walka z pandemią stały się naszym nadrzędnym celem” – podkreślono już na samym wstępie nowego Raportu Oddziaływania Społecznego SENER Polska, cytując wypowiedź Dyrektora Generalnego spółki. Firma w swoich oficjalnych deklaracjach podkreśla, że jako jeden z liderów rynku działalności kosmicznej w Polsce niemal od początku swojego istnienia działa na rzecz całego krajowego sektora: współpracuje z instytucjami publicznymi i rozszerza sieć firm mających udział w europejskich projektach kosmicznych.

Sektor kosmiczny w Polsce jest stosunkowo młody, jesteśmy członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej od 2012 roku. Tymczasem SENER Polska należy do międzynarodowej grupy z ponad 50-letnim doświadczeniem w sektorze globalnym, dla której transfer wiedzy jest kluczowy, dlatego w 2020 roku jeszcze bardziej niż wcześniej czuliśmy się odpowiedzialni nie tylko za rozwój własnych projektów i produktów, ale również za nasz wkład w rozwój sektora w Polsce. Nasze działania nie są i nigdy nie były przypadkowe, zawsze bowiem mamy na uwadze cele szczegółowe Polskiej Strategii Kosmicznej, takie jak podnoszenie konkurencyjności polskiego sektora kosmicznego oraz rozwój kompetencji jego kadr.

Ibon Arregui, Dyrektor Generalny SENER Polska
image
Ibon Arregui, Dyrektor Generalny SENER Polska

Jednym ze szczególnie podkreślanych wątków Raportu jest wspieranie transferu wiedzy w polskim sektorze kosmicznym i jego otoczeniu. Jak wskazuje Dyrektor Generalny SENER Polska, Ibon Arregui, do takich działań można zaliczyć przede wszystkim współpracę z uczelniami technicznymi. „W 2020 roku podpisaliśmy umowę o współpracy naukowo–badawczej z Politechniką Świętokrzyską. Jest to już kolejny, po Politechnice Warszawskiej, nasz bliski partner naukowy” – zaznaczył główny przedstawiciel SENER Polska. „Pracownicy SENER spotykają się też ze studentami innych uczelni, a przykładem może być ubiegłoroczny wykład na Politechnice Rzeszowskiej lub spotkanie ze studentami Politechniki Gdańskiej” – dodał Ibon Arregui.

image
Transfer wiedzy w sektorze. Ilustracja: SENER Polska

Beneficjenci programów stażowych czy współpracy z uczelniami zasilą i już zasilają nie tylko zespół SENER, ale również zasoby innych firm i podmiotów w sektorze. Ze względu na to, że polska branża kosmiczna jest młoda, ścieżka wejścia w sektor często przypadkowa. Poprzez bliską współpracę z uczelniami chcielibyśmy wytyczyć młodym inżynierom jasną ścieżkę kariery i przygotować ich do wejścia w branżę.

Ibon Arregui, Dyrektor Generalny SENER Polska

Jak wskazuje się dalej w aktualnym Raporcie Oddziaływania Społecznego SENER Polska, nie mniej ważnym elementem w rozwoju działalności firmy jest współpraca z sektorem prywatnym. „SENER Polska jest nie tylko obserwatorem dynamicznego rozwoju rodzimego sektora, ale bierze w nim czynny udział - wspieramy rozwój rynku kosmicznego w Polsce poprzez budowanie stabilnego łańcucha podwykonawców i dostawców komponentów” – wskazuje w tym punkcie Ibon Arregui.

W 2017 roku, kiedy opracowaliśmy pierwszy Raport Oddziaływania współpracowaliśmy z 50 firmami, w 2020 roku było to aż 80 partnerów, mówimy więc o 60% wzroście. Dzięki współpracy z nami polskie firmy zyskują doświadczenie zaangażowania w projekty kosmiczne (space heritage). W przypadku chęci nawiązania współpracy i pozyskania projektów w Europejskiej Agencji Kosmicznej ma to bardzo duże znaczenie. Case study, które tym razem prezentujemy w Raporcie to rozwój technologii Clamp Band, realizowany w ramach dedykowanego Polsce programu ESA – Polish Industry Incentive Scheme. Warto podkreślić, że 34% całkowitej wartości tego projektu trafiło do innych podmiotów. Aż 89% z nich to polskie firmy.

Ibon Arregui, Dyrektor Generalny SENER Polska

Na pytanie, czy 2020 rok i pandemia COVID-19 zmieniły coś w sposobie działania firmy bądź wstrzymały jakiekolwiek działania, Dyrektor Generalny SENER Polska odpowiada konkretnie. „Wdrożyliśmy wszelkie potrzebne środki ostrożności, w tym pracę zmianową. Nasi pracownicy produkowali również przyłbice ochronne dla szpitali oraz domów opieki. Jednak pandemia nie zmieniła naszej strategii ani sposobu działania, w 2020 roku pracowaliśmy nad 16 projektami, w tym 6 nowymi” – wskazuje Ibon Arregui. „Wciąż koncentrujemy się na rozwoju mechanizmów oraz naziemnych urządzeń wspomagających montaż satelitów (MGSE) – chcemy sprzedawać nasze produkty na wolnym rynku, nie tylko uczestniczyć w projektach na potrzeby konkretnej misji kosmicznej” - zapowiada.

W ramach inwestycji własnych prowadzimy prace badawczo – rozwojowe nad kontenerami do magazynowania i transportu satelitów. Ta technologia jest również aplikowalna w przypadku mniejszych systemów (na przykład instrumentów), na które mamy już pierwsze zamówienia.

Ibon Arregui, Dyrektor Generalny SENER Polska

Jak wynika z dalszej części Raportu, ubiegły rok był dla SENER Polska jednak przede wszystkim czasem uzyskiwania nowego, materialnego potencjału rozwijania dalszej działalności. „Od zeszłego roku dysponujemy nową, bardzo nowoczesną halą, umożliwiającą prace nad wieloma projektami równocześnie, zatrudniliśmy też kierownika projektów odpowiedzialnego za portfolio produktów MGSE: Pawła Paśkę” – zaznaczył Ibon Arregui. „Zawsze podkreślamy, że naszą główną siłą są pracownicy – bez kompetentnego i zaangażowanego zespołu to wszystko nie byłoby możliwe” – skonkludował, akcentując pozytywny wydźwięk Raportu Oddziaływania Społecznego swojej firmy na 2020 rok.

image
Tabelaryczne zestawienie wybranych danych z Raportu Oddziaływania Społecznego SENER Polska za 2020 rok. Ilustracja: SENER Polska

Pełna treść Raportu Oddziaływania Społecznego spółki SENER Polska za 2020 rok dostępna jest do wglądu tutaj.

Artykuł powstał we współpracy z SENER Polska.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!