Reklama

PRZEMYSŁ KOSMICZNY

W Polsce powstanie centrum inkubacji biznesowej ESA

Podpisanie umowy na rzecz utworzenia ESA BIC Poland. Fot. Paweł Ziemnicki/Space24.pl
Podpisanie umowy na rzecz utworzenia ESA BIC Poland. Fot. Paweł Ziemnicki/Space24.pl

Dnia 4 marca br. w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. podpisano umowę na realizację centrum inkubacji biznesowej Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA BIC). ARP S.A. pełni rolę lidera projektu, który łączy trzy konsorcja regionalne.

ESA BIC’s (European Space Agency Business Incubation Centers) to koordynowana i współfinansowana przez Europejską Agencję Kosmiczną sieć centrów inkubacji biznesowej. Celem tworzenia inkubatorów jest wspieranie start-upów będących na wczesnym etapie rozwoju, których funkcjonowanie związane jest z wykorzystaniem technologii kosmicznych.

Podpisanie umowy pomiędzy ARP, a konsorcjami regionalnymi i ich liderami pozwoli sformalizować role, odpowiedzialność i zadania jakie w ramach centrum inkubacji biznesowej Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) pełnić będzie każda z instytucji. Ustalenia zawarte w umowie stanowić będą wkład do listu intencyjnego do Dyrekcji Generalnej Europejskiej Agencji Kosmicznej w sprawie utworzenia ESA BIC w Polsce. List ten jest formalnym wnioskiem o utworzenie inkubatora, który zatwierdzany jest przez polską delegację do ESA.

Konsorcjum tworzą cztery instytucje:

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – lider ESA BIC Poland,
 • Blue Dot Solutions Sp. z o.o. – lider Konsorcjum Regionalnego Gdańsk – Kraków,
 • Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej – lider Konsorcjum Regionalnego Warszawa – Łódź – Wrocław,
 • Województwo Podkarpackie – lider Konsorcjum Regionalnego Rzeszów.

Utworzenie w Polsce centrum inkubacji biznesowej ESA jest ważnym elementem rozwoju polskiego sektora technologii kosmicznych. Działanie to zostało umieszone w Krajowym Programie Kosmicznym jako element wsparcia rozwoju innowacji w sektorze kosmicznym.

Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii

W lipcu 2017 roku Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. powierzono przeprowadzenie procedury konkursowej na wybór Konsorcjum, które utworzy ESA BIC Poland. W wyniku przeprowadzonego naboru zgłosiły się trzy konsorcja reprezentujące sześć różnych miast.

Każdy z liderów ww. konsorcjów pozyskał partnerów do zapewnienia wszystkich wymaganych w ramach ESA BIC elementów procesu inkubacji w tym bezzwrotnego wsparcia finansowego. Wybór jednego z konsorcjów skutkowałby utratą potencjału jaki został zgormadzony w pozostałych dwóch konsorcjach. W wyniku rozmów prowadzonych na początku 2018 roku powstała koncepcja utworzenia szerokiego konsorcjum krajowego w skład, którego wchodzić będą wszystkie aplikujące konsorcja oraz ARP S.A. Agencja przyjmie rolę lidera ESA BIC Poland.

Dariusz Śliwowski, wiceprezes ARP

Proces inkubacji realizowany może być w każdym z sześciu miast: Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu. Koncepcja taka zaakceptowana została przez Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Kosmicznej w Polsce w maju 2018 roku. W związku z większą liczbą ośrodków prowadzących proces inkubacji, zwiększona została liczba start-upów jaka ma być inkubowana każdego roku w ramach ESA BIC Poland z 5 do 12.

Centra inkubacji uruchomione zostały już w dwudziestu jeden różnych lokalizacjach w siedemnastu krajach europejskich. Inkubatory ESA współpracują z ośrodkami naukowo-badawczymi i instytucjami, które mogą finansować rozwój przedsiębiorstw (m.in. z bankami, funduszami inwestycyjnymi obejmującymi venture capital oraz tzw. aniołami biznesu). Jednocześnie, dzięki bliskiej współpracy z ESA i jej ekspertami, start-upy będą mogły uzyskać unikalne wsparcie merytoryczne

ESA BIC przyczynia się do stworzenia rentownych przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy poprzez zapewnienie wsparcia dla ponad 130 firm w Europie każdego roku. Inkubacja start-upów, w każdym z istniejących ESA BIC, odbywa się na identycznych zasadach. Start-up w procesie inkubacji otrzymuje dostęp do następujących zasobów i środków:

 • 50 tys. € bezzwrotnego wsparcia finansowego;
 • 80 h wsparcia technicznego;
 • Bezpłatny dostęp do pomieszczeń biurowych i infrastruktury technicznej na czas inkubacji;
 • Wsparcie merytoryczne;
 • Dostęp do europejskiej sieci centrów inkubacyjnych ESA BIC;
 • Promocję projektu na arenie międzynarodowej.

Każde z konsorcjów ESA BIC powstające w różnych krajach składa się z partnerów zapewniających wszystkie z wymienionych rodzajów wsparcia. Inkubator finansowany jest przez ESA oraz przez partnerów konsorcjum ze środków krajowych. Funkcjonowanie każdego ESA BIC planowane jest na okres 5 lat, w trakcie których rocznie inkubowanych ma być od kilku do kilkunastu start-upów.

Źródło: ARP

Reklama

Komentarze

  Reklama

  Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!