Reklama

KOSMONAUTYKA

Rosja: Wkrótce zakończenie prac nad łazikiem dla misji ExoMars

Ilustracja: ESA
Ilustracja: ESA

Przedstawiciele Rosyjskiej Akademii Nauk, wykonujący na rzecz Europejskiej Agencji Kosmicznej podzespoły nowego łazika marsjańskiego, zapowiedzieli rychłe ukończenie zleconych prac. Jeszcze jesienią 2017 roku ESA ma otrzymać do integracji dwa gotowe rosyjskie spektrometry. W laboratoriach Roskosmos powstają również części lądownika, który będzie miał za zadanie umieścić pojazd badawczy na Czerwonej Planecie w trakcie realizacji drugiego etapu misji ExoMars.

Ogłoszona przez Rosyjską Akademię Nauk finalizacja prac nad przydzielonymi podzespołami łazika ExoMars dotyczy dwóch spektrometrów badawczych. Pierwszy z nich to działający w paśmie podczerwieni ISEM (Infrared Spectrometer for ExoMars), który umożliwi identyfikację minerałów i rozpoznanie charakterystyk marsjańskich skał, w szczególności pod kątem śladów chemicznych wody. Drugi natomiast, ADRON-RM, czyli spektrometr neutronowy posłuży do ustalenia stopnia nasycenia wodą podpowierzchniowych warstw gruntu oraz pomoże w wykrywaniu jej śladów w lokalnym lodzie.

Po przygotowaniu rosyjskie podzespoły łazika ExoMars trafią do włoskich laboratoriów nadzorowanych przez ESA. Tam zostaną poddane dalszym pracom w celu dokonania integracji z pozostałymi elementami pojazdu badawczego. Do końca 2018 roku Roskosmos planuje również przekazać ESA dalszą część konstruowanych komponentów misji, na czele z gotowym segmentem lądownika marsjańskiego.

Misja ExoMars jest wspólnym przedsięwzięciem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i rosyjskiego państwowego przedsiębiorstwa kosmicznego Roskosmos, z wiodącą rolą Włoskiej Agencji Kosmicznej (ASI) jako lidera projektu z ramienia państw członkowskich ESA. Program ExoMars jako całość jest realizowany przez europejskie konsorcjum przemysłowe zrzeszające w sumie 134 przedsiębiorstwa kosmiczne z państw członkowskich ESA pod przewodnictwem Thales Alenia Space Włochy.

Czytaj też: Dwuletnie opóźnienie europejsko-rosyjskiej misji marsjańskiej

Celem zaplanowanego na 2020 rok drugiego etapu misji ExoMars jest wysłanie na Czerwona Planetę zrobotyzowanego łazika, który zbada jej powierzchnię m.in. pod kątem obecności śladów organicznych. Dwustukilogramowy pojazd będzie wyposażony w zespół spektrometrów i penetrator zdolny do pobierania próbek gruntu do głębokości 6,6 metra. Zgodnie z przyjętymi założeniamima być zdolny do prowadzenia przez okres 7 miesięcy szczegółowych badań w strefie do 70 m od miejsca lądowania.

Sam pojazd ma zostać dostarczony na Marsa z wykorzystaniem modułu transportowego ESA i lądownika o wadze 1800 kg, za którego konstrukcje odpowiada w 80% przedsiębiorstwo Ławoczkin, a w 20% Europejska Agencja Kosmiczna. Ładunek ma zostać wystrzelony z użyciem rosyjskiej rakiety nośnej Proton-M.

Czytaj też: ExoMars 2020 - dwa potencjalne miejsca lądowania

Komentarze