Reklama

SATELITY

Dane satelitarne na ratunek gazociągom. Powstanie system wykrywania deformacji gruntu

Wizualizacja zjawiska osiadania terenu. Ilustracja: SATIM Monitoring Satelitarny [satim.pl]
Wizualizacja zjawiska osiadania terenu. Ilustracja: SATIM Monitoring Satelitarny [satim.pl]

Konsorcjum naukowo-przemysłowe z udziałem Akademii Górniczo-Hutniczej oraz krakowskiej spółki sektora kosmicznego, SATIM Monitoring Satelitarny, zrealizuje projekt badawczo-rozwojowy na rzecz ochrony gazowych instalacji przesyłowych przed zgubnym wpływem masowych ruchów ziemi (zwłaszcza na obszarach górniczych i pogórniczych). Założeniem, jakie temu przyświeca, jest stworzenie systemu informatycznego bazującego na wykorzystaniu danych satelitarnych określających miejsca i skalę występowania zjawisk powodujących szkody górnicze i osunięcia terenu. Projekt będzie realizowany z dofinansowaniem publicznym, pochodzącym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Konsorcjum składające się z krakowskiej firmy SATIM Monitoring Satelitarny oraz Akademii Górniczo-Hutniczej podpisało umowę realizacji projektu o nazwie SAT-GAS ze spółką-operatorem gazociągów przemysłowych, Gaz-System SA oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Na mocy zatwierdzonego porozumienia, dojdzie do realizacji prac badawczo-rozwojowych, których efektem ma być powstanie bezinwazyjnego systemu monitorowania zagrożeń spowodowanych deformacjami terenu.

W szczegółowych założeniach, projekt SAT-GAS zakłada opracowanie systemu informatycznego zgłaszającego zagrożenie występowania masowych ruchów ziemi (szczególnie na obszarach górniczych i pogórniczych), które mogłyby przyczynić się do uszkodzenia gazociągów. Działanie systemu SAT-GAS ma przełożyć się na poprawę potencjału reagowania i oczekiwane zmniejszenie awaryjności instalacji przesyłowych, pośrednio ograniczając w ten sposób koszty ponoszone przez operatora gazociągu. Samo rozwiązanie ma działać w chmurze (cloud computing) w oparciu o dane satelitarne i obejmować swoim zasięgiem obszar całej Polski.

Projekt krakowskiego konsorcjum  będzie realizowany z dofinansowaniem publicznym, pochodzącym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Będąca jego częścią spółka SATIM specjalizuje się w przetwarzaniu satelitarnych danych radarowych pod kątem monitoringu zagrożeń naturalnych i wpływu górnictwa na środowisko. W swojej działalności rozwija rozmaite oprogramowanie do przetwarzania i analizy satelitarnych obrazów. Firma wykazuje w swoim dotychczasowym dorobku m.in. otrzymanie grantu na transfer technologii od Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz pozyskanie z Europejskiej Agencji Kosmicznej finansowania na prowadzenie szeregu projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych na sumaryczną kwotę 1 mln euro.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!