Reklama

SATELITY

ICEYE wśród kandydatów ESA na zaufanych dostawców zobrazowań

Ilustracja: ICEYE [iceye.com]
Ilustracja: ICEYE [iceye.com]

Europejska Agencja Kosmiczna włączyła do procedury weryfikacyjnej długoterminowego programu Earthnet, zakładającego szeroką współpracę na rzecz zintegrowanej dystrybucji danych obrazowych, trzy nowe spółki satelitarne z branży obserwacji Ziemi. Wszystkie z nich to operatorzy lekkich instrumentów obrazujących – obok firm Planet i Spire, w gronie tym znalazła się również spółka ICEYE.

ICEYE, działający również na polskim rynku fiński dostawca lekkich satelitów obrazowania radarowego (z wykorzystaniem technologii syntetycznej apertury, SAR), został włączony do fazy pilotażowej wieloletniego programu łączenia potencjałów misji obrazowania Ziemi, ESA Earthnet. Działająca od blisko 40 lat inicjatywa kooperacyjno-dystrybucyjna Europejskiej Agencji Kosmicznej zakłada m.in. akumulowanie i udostępnianie - w ramach jednolitego systemu użytkowego - imponującej ilości danych z rozmaitych konstelacji satelitarnych.

ESA i jej państwa członkowskie chcą w ten sposób wspierać globalną współpracę branżową w zakresie pozyskiwania i dzielenia się zasobami oraz wiedzą, "z korzyścią dla ogółu obywateli". Centralnym postulatem programu Earthnet jest „dopełnianie potencjału obserwacyjnego ESA poprzez zapewnianie europejskim naukowcom zespolonego dostępu do misji podmiotów zewnętrznych, za pośrednictwem zestandaryzowanej bazy informatycznej”.

Poszukiwanie nowych branżowych dostawców zobrazowań odbywa się za pośrednictwem projektu pilotażowego Earthnet Data Assessment Pilot (EDAP). ESA zainicjowała projekt w celu oceny zdolności kooperacyjnej oraz jakości i przydatności danych dostarczanych przez nowych dostawców. Odbywa się to poprzez nawiązanie dialogu z zewnętrznymi podmiotami realizującymi misje obserwacji Ziemi, na rzecz poprawy ogólnej spójności europejskiego i międzynarodowego systemu EO.

Ostatnio postanowiono włączyć do projektu pilotażowego EDAP operatorów trzech nowych konstelacji - obok ICEYE, także firmy Planet oraz Spire. W ramach procesu dostosowawczego wybrani kandydaci będą poddani czynnościom z zakresu kalibracji/walidacji oraz analizie specyfikacji własnych systemów zbierania danych.

Cykl weryfikacyjny obejmie także udział użytkowników zewnętrznych, zainteresowanych sprawdzeniem przydatności konkretnych danych w ich działalności naukowej i badawczo-rozwojowej. Wnioski o dostęp do zasobów można przesyłać już do ESA. Dodatkowo zapowiedziano w tej kwestii stopniowe publikowanie szerszych komunikatów na temat zasad pozyskiwania i korzystania z danych obrazowych ocenianych podmiotów.

Kluczowe będzie zwiększenie wiedzy na temat jakości danych tych konstelacji i zwiększenie interoperacyjności danych. Inicjatywa podwyższy również świadomość potencjału badań naukowych i nowych zastosowań EO.

Giuseppe Ottavianelli, kierownik programu Earthnet

 

Zgodnie z celami programu Earthnet, ESA chce wspierać współpracę nie tylko z państwowymi agencjami kosmicznymi, ale także z dostawcami misji komercyjnych. W ostatnich latach dostępność tanich lekkich satelitów i innowacje w ich działaniu spowodowały wzrost liczby firm świadczących usługi dostępowe na bazie własnych systemów satelitarnych. Wskazani nowi „gracze” New Space mają odgrywać teraz ważną rolę w międzynarodowej strategii EO.

W obszarze zainteresowania programu Earthnet mieści się szeroki zakres misji obserwacji Ziemi:

  • optyczne w pełnym zakresie rozdzielczości: Very High Resolution, High Resolution oraz Medium Resolution, Low Resolution;
  • SAR (obserwacje radarowe);
  • atmosferyczne (badania atmosfery);
  • wielozakresowe (obserwacje multispektralne i wielopoziomowe).

EDAP zwraca szczególną uwagę na ostatni z tych przedziałów, formułując zapotrzebowanie na rozwiązania obejmujące kilka grup instrumentów. Ich wykorzystanie jest podstawą interoperacyjności misji, która ma gwarantować uzyskanie efektu synergicznego w pozyskiwaniu danych.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!