SATELITY

Pasmo i obsługa SATCOM dla polskich żołnierzy poza granicami kraju

Fot. WZŁ nr 1 [wzl1.com.pl]
Fot. WZŁ nr 1 [wzl1.com.pl]

Spółka Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 zakomunikowała uzyskanie zamówienia w postępowaniu prowadzonym przez Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych RP. Zlecenie dotyczy kompleksowego zabezpieczenia pasma i obsługi łączności satelitarnej na potrzeby funkcjonowania Polskich Kontyngentów Wojskowych (PKW). Perspektywą realizacji zamówienia jest 2022 rok.

Jak wynika z osobnego komunikatu przedstawionego w mediach społecznościowych Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), "Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 wygrały postępowanie na zabezpieczenie systemu satelitarnego dla potrzeb funkcjonowania PKW w 2022 roku". Zlecenie ma obejmować "obsługę kompleksową", która poza dostawą pasma, obejmuje również pomoc w zakresie szkolenia, serwisu czy obsługi.

Wojsko Polskie, dzięki udostępnionemu pasmu, ma zachować stabilną i nieprzerwaną łączność satelitarną, niezależnie od miejsca rozlokowania. Aby było możliwe korzystanie z tych zdolności, konieczne jest zapewnienie pasma transmisji sygnału satelitarnego oraz obsługi urządzeń nadawczo-odbiorczych (terminali satelitarnych). Wojskowe Zakłady Łączności informują, że poza ich dostarczaniem dla SZ RP zajmuje się także szkoleniem z obsługi i serwisu urządzeń.

Od dłuższego czasu Wojsko Polskie używa Przenośno-Przewoźnego Terminalu Satelitarnego PPTS-1,8 v.2 (widoczny na głównym zdjęciu). Zapewnia on wielopasmową łączność na szczeblu operacyjnym i taktycznym. Jego zakres pracy obejmuje trzy pasma częstotliwości: C (3,625÷4,200-5,850÷6,425 GHz), X (7,250÷7,750-7,900÷8,400 GHz) oraz Ku (10,950÷12,750-13,750÷14,500 GHz). Terminal umożliwia uruchomienie sieci łączności satelitarnej w systemie TDMA (Time Division Multiple Access) lub SCPC (Single Channel Per Carrier).

Terminal oferowany przez WZŁ spełnia parametry standaryzacyjne STANAG 4484 i 4486, a także  MIL-STD 188-164A. Posiada on gigabitowe gniazda, zarówno optyczne (światłowodowe), jak i tradycyjne RJ-45. Odbiór sygnałów satelitarnych jest gwarantowany przez antenę satelitarną o średnicy 1,8 m lub 2,4 m.

Reklama
Reklama

Ponadto w ofercie terminali satelitarnych WZŁ nr 1 posiada Mobilny Terminal Satelitarny MTS-4,6 (Agwa), z czaszą anteny o średnicy 4,6m. Jego eksponowaną cechą jest wysoka mobilność, jak i krótki czas przygotowania urządzenia do transportu oraz pracy. Warto jeszcze wspomnieć o terminalu TS - 1,6 (z anteną o średnicy 1,6 m), co pozwala na umieszczenie systemu na dachu kontenera lub przyczepy, czy innym mobilnym Średnim Terminalu Satelitarnym STS (z czaszą anteny o średnicy 1,8 m lub 2,4 m). Ten z kolei zestaw ma pozwalać na szybkie uruchomienie urządzenia, bez narzędzi, w czasie krótszym niż 20 minut. Dzięki pracy w wielu pasmach możliwe jest nawiązanie łączności z satelitami Eutelsat i Intelsat (pasma C oraz Ku), a także brytyjskiego Skynet oraz XTAR (pasmo X).

Wszystkie terminale obsługują topologie sieci: gwiazda, krata, a także połączenie punkt-punkt (protokół PPP), nie wspominając o dodatkowych, fizycznych aspektach, tudzież odporności na warunki atmosferyczne, zezwalając także na korzystanie z zasilania zapasowego. To wymogi konieczne w kwestii zapewnienia niezawodności w operacjach żołnierzy PKW, pełniących służbę w wielu miejscach świata.

Wojskowe Zakłady Łączności na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej od 10 lat dostarczają pasmo satelitarne, wykupione od globalnego dostawcy usług szerokopasmowych.

Komentarze