Reklama

SATELITY

Podsumowanie BalticSatApps. IGiK zaprasza na SHIFT Business Webstival 2020

Ilustracja: BalticSatApps [balticsatapps.eu]
Ilustracja: BalticSatApps [balticsatapps.eu]

Dobiega końca przebieg trzyletniego projektu BalticSatApps - mającego na celu wspieranie opracowywania nowatorskich rozwiązań rynkowych na bazie danych z obserwacji Ziemi (EO) pozyskiwanych w unijnym programie Copernicus. Finalizacja zbiega się w czasie z konferencją SHIFT Business Webstival 2020, która stwarza dobrą okazję, by zaprezentować wytwory programu oraz spotkać się z europejskimi specjalistami z różnych obszarów powiązanej działalności. Będzie wśród nich także zespół z Instytutu Geodezji i Kartografii, który zaprezentuje osiągnięcia i produkty, jakie powstały w ramach BalticSatApps.

Organizowany i nadawany z fińskiego miasta Turku, SHIFT Business Festival skupia się na uwarunkowaniach i metodach prowadzenia inteligentnego biznesu - czyli takiego, który zapewnia rozwój zrównoważony i zyskowny oraz nastawiony na nowe technologie. Wpisuje się w to projekt BalticSatApps, który promuje rozwój nowych firm wykorzystujących potencjał, jaki oferują europejskie dane z obserwacji Ziemi. Organizatorzy wskazują, że będący tutaj punktem odniesienia program Copernicus oferuje bezpłatne dane obrazowe dla każdego.

SHIFT 2020 odbywa się na wirtualnej platformie eventowej 3D Virbela w dniach 27–28 października. W związku z coraz bardziej niepokojącą sytuacją COVID-19 w południowo-zachodniej Finlandii, organizatorzy zdecydowali się na "wirtualizację" całego wydarzenia. Wszystkie powiązane spotkania BalticSatApps są również wirtualne i można w nich uczestniczyć, kupując 2-dniowy wirtualny karnet na festiwal za pośrednictwem strony internetowej SHIFT 2020. Obok polskich przedstawicieli w BalticSatApps, gośćmi imprezy będą również eksperci z Estonii, Finlandii, Federacji Rosyjskiej i Szwecji.

Tzw. wirtualne stoisko projektu BalticSatApps na SHIFT 2020 będzie otwarte w obu dniach wydarzenia:

  • we wtorek 27 października, godz. 9–17:30 czasu polskiego (CET)
  • w środę 28 października, godz. 9–17:00 czasu polskiego (CET)

W trakcie pierwszego dnia przeprowadzone zostaną m.in. warsztaty „Satellite data for a sustainable future”, które skupią się na wykorzystaniu satelitarnych danych z obserwacji Ziemi jako czynnika zmiany cywilizacyjnej, ułatwiającego np. odbudowę po klęskach żywiołowych oraz wspieranie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych i rozwoju obszarów miejskich.

W programie uwzględniono następujące spotkania:

  • 16:00–16:15 Prezentacja firmy: „Zero Gravity - udostępnianie obszarom miejskim danych satelitarnych”
  • 16:15–16:30 Warsztaty: „Twoje przemyślenia na temat prezentacji: co jeszcze można i należy osiągnąć przy użyciu podobnych rozwiązań technologicznych?”
  • 16:30–16:45 Wspólna dyskusja nad wnioskami z warsztatów - Niina Käyhkö, profesor nadzwyczajny, Uniwersytet w Turku
  • 16:45–17:00 BalticSatApps: „Co osiągnęliśmy i w jaki sposób; co zrobić, by to kontynuować?” - Tuomas Ranti, kierownik projektu BalticSatApps, Uniwersytet w Turku
  • 17:00–17:15 Otwarta dyskusja na temat dalszych kroków - Niina Käyhkö, profesor nadzwyczajny, Uniwersytet w Turku: "Nowa działalność gospodarcza dla regionu Morza Bałtyckiego na podstawie danych satelitarnych"

BalticSatApps to przedsięwzięcie prowadzone w ramach inicjatywy Interreg i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (z zaangażowaniem Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej) na rzecz  wspierania wykorzystania potencjału programu Copernicus i rozwijania na tej bazie innowacyjności w regionie Morza Bałtyckiego. Projekt objął i wspierał cały łańcuch rozwoju nowych usług bazujących na zobrazowaniach - począwszy od zdefiniowania potrzeb przez propozycje rozwiązań, aż po komercjalizację. Powiązane działania prowadzono zarówno z perspektywy dostawcy rozwiązań, jak użytkownika końcowego. Następnie innowacyjność zaproponowanych usług opartych na EO została sprawdzona w ramach konkursów innowacyjnych. Opracowano i wdrożono również program akceleracyjny w celu rozwoju nowego biznesu. Po kolejnych konkursach innowacyjnych i hackathon'ach, program akceleracji przeszedł do drugiej rundy pilotażowej.

Jak informują na swojej stronie przedstawiciele BalticSatApps, w ramach projektu nawiązano współpracę z Federacją Rosyjską w obszarze tematycznym EO. Oprócz zorganizowanych tam wydarzeń informacyjnych i szkoleniowych, w ramach projektu opracowano rosyjski interfejs dla danych programu Copernicus.

Oprócz tego przygotowywano przez cały czas wytyczne i materiały, w tym dokumenty szkoleniowe, mające na celu pomoc także stronom trzecim w prowadzeniu działalności innowacyjnej w zakresie EO. Strona internetowa BalticSatApps będzie głównym kanałem udostępniania wyników projektu.

image
Ilustracja: BalticSatApps [balticsatapps.eu]
Reklama

Komentarze

    Reklama