Reklama

Polska

Szerokie zainteresowanie Forum "Space Market"

Forum „Space Market” zorganizowane przez Polską Agencję Kosmiczną i Europejską Agencję Kosmiczną, odbyło się w środę, 5 kwietnia 2017 r., w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W wydarzeniu wzięło udział 128 przedstawicieli krajowych firm, instytucji naukowo-badawczych sektora kosmicznego i administracji rządowej. Było ono poświęcone przeglądowi światowego rynku kosmicznego i określeniu możliwości stojących przed polskimi podmiotami w ramach projektów realizowanych przez ESA. Zostało zorganizowane z myślą o menedżerach przedsiębiorstw i kierownikach projektów instytucji badawczo-naukowych zaangażowanych w przedsięwzięcia kosmiczne.

W oficjalnym otwarciu Forum „Space Market” wzięli udział: pan Minister Paweł Szrot, Sekretarz Stanu, Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pani Minister Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, pan Pułkownik Piotr Suszyński, p.o. Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej oraz pan Miquel Pastor-Viñader z Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Rolą Polskiej Agencji Kosmicznej - jako rządowej agencji wykonawczej podlegającej bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów - jest wspieranie harmonijnego rozwoju polskiego sektora kosmicznego we wszystkich obszarach jego aktywności. Wierzę, że działania Agencji, takie jak organizacja dzisiejszego Forum „Space Market”, przyczynią się do wzmocnienia potencjału polskich przedsiębiorstw i do wzrostu całego krajowego sektora kosmicznego – z korzyścią dla naszego państwa i jego obywateli.

Paweł Szrot, Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Pułkownik Piotr Suszyński, p.o. Prezes PAK zapewnił, że wspieranie rodzimych przedsiębiorców i działanie na rzecz zacieśniania ich współpracy z krajowymi jednostkami naukowo-badawczymi jest jednym z najważniejszych zadań Agencji.
- Ten kierunek działalności na pewno będziemy intensywnie rozwijać – podkreślił podczas swojego wystąpienia pułkownik Suszyński.

Prelegentami Forum „Space Market” byli przedstawiciele Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz stowarzyszenia Eurospace, organizacji non-profit zrzeszającej ponad 50 europejskich firm branży kosmicznej.

Pan Pierre Lionnet, Dyrektor ds. Badań Eurospace, omówił raport pt. „Space Markets” przygotowany przez tę organizację na zlecenie ESA. Raport zawiera diagnozę europejskiego i światowego rynku kosmicznego ze szczególnym uwzględnieniem opisu sposobów finansowania branży oraz możliwości technologicznych wybranych krajów. Jest pierwszym tego typu opracowaniem przygotowanym dla ESA i został zaprezentowany szerokiej publiczności po raz pierwszy właśnie podczas Forum „Space Market”.
Wystąpienie reprezentanta Eurospace poświęcone było m.in.:

  • omówieniu segmentów rynku kosmicznego upstream i downstream,
  • opisaniu potencjału największych światowych graczy sektora kosmicznego,
  • charakterystyce światowego rynku produkcji satelitów i systemów wyniesienia,
  • przedstawieniu możliwości firm europejskich w zakresie rozszerzenia swoich rynków zbytu.

Pierre Lionnet (Eurospace). Fot. P. Tracz/KPRM

Szczególnie interesujące w wystąpieniu Pierre'a Lionneta były porównania ilościowe, obrazujące jak zmienia się rynek kosmiczny. Przykładowo, począwszy od drugiej połowy lat 90-tych ubiegłego stulecia gwałtownie wzrósł tonaż ładunku wynoszonego w przestrzeń kosmiczną na rzecz firm prywatnych. Inny wykres pokazywał, jak od 1957 r. zmieniała się struktura krajów, wysyłających urządzenia w kosmos. Tu doskonale widać rosnącą rolę państw azjatyckich - Chin, Japonii i Indii. Znakomita większość wystrzeliwanych ładunków ciągle trafia na LEO, ale tłoczno robi się również na GEO.

Inne ciekawe zestawienia ukazywały, jak w podziale na poszczególne państwa (kraje europejskie liczone razem) kształtuje sie światowa produkcja statków kosmicznych oraz samych rakiet nośnych. Lionnet zwrócił uwagę, że wszelkie typu tego typu raporty są siłą rzeczy niepełne, gdyż danych na temat budżetu swojego programu kosmicznego, nawet w jego części cywilnej, konsekwentnie nie ujawniają Chiny.

Miquel Pastor-Viñader (ESA). Fot. P. Tracz/KPRM

Prezentacja pana Miquela Pastora-Viñadera z Biura Polityki Przemysłowej i Audytu Europejskiej Agencji Kosmicznej poświęcona była perspektywom współpracy polskich podmiotów przy nadchodzących misjach realizowanych przez ESA. Przedstawiciel Agencji omówił ogólnie jej budżet i realizowane przedsięwzięcia. Nakreślił też możliwości włączania się polskich firm w projekty realizowane w ramach programów obowiązkowych i programów opcjonalnych ESA, ze szczególnym uwzględnieniem nowych przedsięwzięć oraz nowych obszarów z potencjałem rozwojowym, na których polscy przedsiębiorcy mogą się skoncentrować ze względu na swoją specjalizację i poziom rozwoju technologii.

PAK/PZ

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!