Reklama

Technologie wojskowe

Nowa strategia i projekty kosmiczne brytyjskiego resortu obrony

Autor. ESA [esa.int]

Ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii zaprezentowało na początku lutego br. ambitne założenia swojej pierwszej strategii kosmicznej z prawdziwego zdarzenia. W dokumencie zadeklarowano znaczne środki (sięgające w sumie blisko 1,4 mld GBP) na realizację nowych obronnych projektów kosmicznych, spośród których szczególny priorytet mają posiadać zadania związane z: rozpoznaniem, świadomością sytuacyjną na orbitach, wysoko przepustową łącznością, a nawet aktywną ochroną infrastruktury kosmicznej.

Reklama

Nowa strategia kosmiczna ogłoszona i zaprezentowana 1 lutego br. przez brytyjski resort obrony (Defence Space Strategy) to dokument, którego powstanie zapowiadano już od pewnego czasu - przede wszystkim w relacji do Narodowej Strategii Kosmicznej przyjętej we wrześniu 2021 r. W obu przypadkach wskazywano na przyjęcie innego, wzmocnionego podejścia do realizacji zadań rządowych i militarnych w kosmosie. Jako powód wskazywano m.in konieczność podwyższenia krajowej inicjatywy w przestrzeni kosmicznej na rzecz przeciwstawienia się rosnącym zagrożeniom dla realizacji interesów narodowych Zjednoczonego Królestwa. To z kolei - jak wynika z okolicznościowych komentarzy przedstawicieli dowództwa kosmicznego sił zbrojnych Wielkiej Brytanii - kojarzone jest z "nieodpowiedzialnymi działaniami" podejmowanymi w kosmosie przez nieprzyjazne państwa.

Reklama

Stąd, strategia resortu obrony Zjednoczonego Królestwa określa przede wszystkim, w jaki sposób siły zbrojne będą chronić narodowe interesy Wielkiej Brytanii w kosmosie - w (jak to ujęto) "erze stale rosnących zagrożeń". Jednocześnie zasygnalizowano także dążenie do zapewniania dobrej koniunktury w ramach krajowego sektora prywatnego i wspierania rozwoju wysoko wykwalifikowanego kapitału ludzkiego. Resort obrony Wielkiej Brytanii zapowiada przy tym, że wzmocni też partnerstwo zagraniczne z kluczowymi sojusznikami i NATO "w celu budowania stabilności i odporności".

Czytaj też

Z całokształtu pierwszej ściśle obronnej strategii kosmicznej Zjednoczonego Królestwa wybijają się na pierwszy plan deklaracje dotyczące inwestycji w konkretne programy i operacje kosmiczne. Sumarycznie realizacja nowych założeń tego dokumentu ma kosztować rząd brytyjski na przestrzeni 10 lat blisko 1,4 miliarda funtów (czyli niemal 2 mld dolarów amerykańskich).

Reklama

Z tej kwoty aż 968 mln GBP ma być przeznaczone na dostarczenie nowej konstelacji zwiadu i rozpoznania satelitarnego, zapewniającej globalny podgląd na użytek operacji militarnych. System ma działać w oparciu o satelity przenoszące zróżnicowaną aparaturę teledetekcyjną i zwiadu elektronicznego - mowa jest zwłaszcza o sensorach SAR (technologia radaru z syntetyczną aperturą). Jego powstanie ma być zapewnione w ramach programu ISTARI.

Osobnym przedsięwzięciem zaakcentowanym w bieżącej strategii ma być kosztujący 61 mln GBP program badania technologii satelitarnej komunikacji laserowej na użytek sił zbrojnych. Celem w tym przypadku jest transmisja danych operacyjnych w trybie superszybkiej łączności szerokopasmowej.

Czytaj też

Wśród innych inwestycji wymienionych w tej strategii (wskazywanych dodatkowo, poza pulą wspomnianych 1,4 mld GBP) jest program MINERVA, którego realizacja ma pochłonąć co najmniej 127 mln GBP w ciągu czterech lat. Tutaj mowa jest przede wszystkim o stworzeniu i przetestowaniu sieciocentrycznego systemu integrującego dane pochodzące z różnych źródeł satelitarnych i naziemnych, umożliwiającego Brytyjczykom autonomiczne gromadzenie, przetwarzanie i dystrybuowanie danych pochodzących z własnych i sojuszniczych źródeł. Projekt ten ma być ściśle powiązany z programem ISTARI, a tworzone w nim zdolności mają zapewnić dowódcom stały dostęp do łączonych danych bezpośrednio na polu walki. Innymi słowy, MINERVA ma przyczynić się do powstania sieci, która pozwoli integrować działania operacyjne w wielu domenach: na lądzie, na morzu, w powietrzu, w cyberprzestrzeni, jak również w przestrzeni kosmicznej.

Wskazane inicjatywy mają dopełniać zapowiadanych wcześniej brytyjskich inwestycji obronnych w kosmosie (przekraczających kwotę 5 mld GBP). W tym dotychczasowym planie Wielka Brytania zapewnia sobie nową generację zdolności na polu łączności satelitarnej - w postaci kolejnej wersji systemu Skynet (6. generacji). Nowe satelity tej sieci zapewnić mają strategiczne usługi komunikacyjne brytyjskim siłom zbrojnym, a także ich sojusznikom. "Te znaczące inwestycje pomogą zapewnić Wielkiej Brytanii pozostanie w czołówce innowacji kosmicznych, o krok przed naszymi konkurentami" - stwierdził brytyjski sekretarz obrony, Ben Wallace, podczas prezentacji nowej strategii kosmicznej jego resortu.

Treść strategii kosmicznej brytyjskiego resortu obrony dostępna jest do wglądu na oficjalnej stronie internetowej .

Czytaj też

Reklama

Komentarze (1)

  1. Wojtek_3

    Fajna grafika od kiedy to widać promień lasera w przestrzeni kosmicznej. Podpowiedź dla fanów gwiezdnych wojen tylko spalające się gazy powodują widoczność strzału laserem.

Reklama