Reklama

Polska

Komputer pokładowy dla koronografu misji PROBA-3 powstaje w Polsce

  • Ilustracja: ESA

W 2015 roku Centrum Badań Kosmicznych PAN reprezentując zarówno siebie, jak i grono wybranych podwykonawców podpisało kontrakt z Centre Spatial de Liège – Université de Liège  na budowę sterownika koronografu (Coronagraph Control Box) oraz koła z filtrami (Filter Wheel Assembly) dla misji Europejskiej Agencji Kosmicznej Proba-3. Integracja całego koronografu ASPIICS planowana jest w Liège, w Belgii za 2 lata. 

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN) w projekcie budowy sterownika PROBA-3 ASPIICS CCB odpowiada za poprawność realizacji  przedsięwzięcia pod względem spełnienia wymagań, jak i zgodności ze sztuką projektową, a także za rozdzielenie prac na podwykonawców i odbiór od nich efektów działań. CBK PAN zajmuje się w szczególności inżynierią systemową, opracowaniem projektu komputera pokładowego, zapewnieniem właściwej kontroli jakości, konstrukcją i wykonaniem obudowy sterownika i okablowania wewnętrznego.

Polacy są również odpowiedzialni za integrację sterownika koronografu (w laboratoriach CBK PAN typu clean-room) oraz jego testy zarówno funkcjonalne jak i – w ramach wymagań – środowiskowe. Polska placówka badawcza będzie później wspierała Centre Spatial de Liège w integracji sterownika z resztą podsystemów koronografu. Cały koronografu ASPIICS ma powstać w Liege w Belgii w 2018 roku. Początek dwuletniej misji PROBA-3 jest z kolei zaplanowany za trzy lata. 

Opracowywany komputer pokładowy (DPU) oparty jest o procesory klasy SPARC, LEON3-FT taktowane zegarem 50 MHz. Sprzęt  wyposażony będzie w 512MB pamięci RAM i dużą liczbę interfejsów komunikacyjnych. Komputer, wraz z dedykowanym zasilaczem (PCU) oraz kontrolerem elementów wykonawczych (AEU) zarządza działaniem koronografu ASPIICS, dokonuje kompresji zdjęć zrobionych w czasie obserwacji oraz komunikuje się z głównym komputerem pokładowym satelity obserwacyjnego konstelacji PROBA-3 w celu pobrania komend i wysłania danych telemetrycznych oraz skompresowanych zdjęć.

 Centrum Badań Kosmicznych w ramach projektu PROBA-3 ASPIICS CCB znaczną część prac zleca polskim firmom zrzeszonym w konsorcjum projektowym:

  • N7 Mobile z Warszawy odpowiada za opracowanie projektu, realizację i testy oprogramowania pokładowego sterownika koronografu , zarówno część nisko-poziomową jak i oprogramowanie aplikacyjne.
  • Astri Polska z Warszawy odpowiada za projekt i wykonanie modułu zasilania do sterownika CCB.
  • Creotech Instruments z Piaseczna odpowiada za wykonanie, zaprojektowanego przez CBK, komputera pokładowego sterownika, opracowanie i wykonanie kontrolera elementów wykonawczych oraz zaprojektowanie i wykonanie naziemnej aparatury testującej cały sterownik koronografu.

Czytaj też: Innowacyjne badania korony słonecznej z udziałem CBK PAN

Komentarze