NAUKA I EDUKACJA

Coraz więcej Rosjan wierzy w ruch obiegowy Ziemi wokół Słońca

Fot. Kevin Gill/Flickr/CC BY 2.0

Ponad 90 procent Rosjan uważa, że Słońce jest centrum Układu Słonecznego, a Ziemia wykonuje względem niego ruch obiegowy - ogłosiła moskiewska uczelnia. Jak dodała, w porównaniu z ostatnim badaniem przeprowadzonym 18 lat temu, odsetek ten wzrósł o 8 punktów procentowych.

Rosyjska państwowa agencja prasowa TASS podała do wiadomości, że coraz więcej Rosjan wierzy w ruch obiegowy Ziemi wokół Słońca (precyzując pytanie, to badaczom zapewne chodziło o sprawdzenie, jaki odsetek respondentów uważa, że Ziemia orbituje wokół środka masy Układu Słonecznego). Badania na ten temat przeprowadziła moskiewska Wyższa Szkoła Ekonomii.

Z komunikatu TASS dowiadujemy się, że odsetek Rosjan, u których "wiedza naukowa w ostatnich latach wzrosła" i twierdzących, że Słońce jest centralnym obiektem Układu Słonecznego uległ powiększeniu. W ostatnich 18 latach procent odpowiedzi twierdzących zwiększył się z 85% do 93%. Badania przeprowadzono w grupie wiekowej 18-65 lat, z udziałem 7 467 respondentów.

Czytaj też

W akademickiej ankiecie poruszono także różne kwestie powiązane z geologią. Dla przykładu, 84% badanych odparło, że ziemskie jądro jest bardzo gorące, 83% Rosjan uważa, że od milionów lat na Ziemi występują ruchy tektoniczne kontynentów, 70% twierdzi, że elektron jest mniejszy od atomu, a 90% sądzi, że człowiek jest winny zmianom klimatu.

W podobnym badaniu, które zostało przeprowadzone w 2006 roku wyniki były nieco odmienne. Wówczas 85% Rosjan uważało, że Ziemia krąży wokół Słońca, 70% twierdziło o gorącym jądrze Ziemi, 48% sądziło, że występuje dryf kontynentów, a 51% miało zdanie, że elektron jest mniejszy od atomu.

Powyższe wyniki ankiety zatem w niewielkim stopniu odbiegają od podobnych ankiet zorganizowanych na przestrzeni lat w wielu krajach świata. Przed dekadą hiszpańska fundacja BBVA przeprowadziła badanie odnoszące się wiedzy z elementarnej wiedzy z zakresu fizyki ogólnej. Wówczas w 2011 roku 89 polskich respondentów zgadzało się, że to Słońce jest środkiem całej masy Układu Słonecznego. Nieco mniejszy odsetek Amerykanów zgodził się z tą tezą - było to niewiele ponad 80 procent. Brakuje za to nowszych wyników, aczkolwiek można przewidywać, że w obu wypadkach odsetek uległ zmianie na plus.

Z kolei rok później analogiczne badanie, aczkolwiek przeprowadzone tylko i wyłącznie wśród mieszkańców Stanów Zjednoczonych, zorganizowała Narodowa Fundacja Nauki na próbie 2200 osób. Wtedy 74% Amerykanów zaznaczyło odpowiedź twierdzącą przy pytaniu dotyczącym orbitowania Ziemi wokół Słońca. Jednakże należy mieć pewne wątpliwości co do metody konstruowania pytań, gdyż w badaniu rządowego organu mogliśmy znaleźć pytanie takie jak: "Istnienie Wszechświata rozpoczęło się wraz z wielką eksplozją", przy czym według obecnej wiedzy trudno stwierdzić, że "Wielki Wybuch" faktycznie był wybuchem.

Czytaj też

Komentarze