Reklama

NAUKA I EDUKACJA

Jak można badać Księżyc, Mars i Układ Słoneczny? [KONFERENCJA]

Autor. Mars Society Polska

W dniach 26 i 27 października odbędzie się multidyscyplinarna konferencja pt. „Księżyc i Mars jako najbliższe etapy eksploracji oraz zagospodarowania Układu Słonecznego”, organizowana we Wrocławiu przez Mars Society Polska wraz z Instytutem Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także Polskim Towarzystwem Studiów Europejskich. Jest to już druga edycja spotkania z cyklu Horyzont Mars tym razem nie w wersji debaty, lecz pełnoprawnej konferencji naukowej.

Reklama

W poprzedniej edycji, jesienią 2020 r. uczestnicy zastanawiali się nad zasadnością misji załogowej na Marsa. Tym razem tematem przewodnim konferencji mają być oba najbardziej nas absorbujące obecnie ciała niebieskie, chociaż organizatorzy podkreślają, iż ich eksploracja a następnie zagospodarowanie można uznać wstęp do opanowania całego Układu Słonecznego.

Reklama

Konferencja rozpocznie się 26 października w Instytutcie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. ul. Koszarowej 3. - o godz. 9:45 – od uroczystego otwarcia, a następnie panelu o charakterze astronautyczno-technicznym pt.: Człowiek i technika od Srebrnego Globu do Czerwonej Planety. Wezmą w nim udział prezes Polskiej Agencji Kosmicznej prof. Grzegorz Wrochna, wicedyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN prof. Piotr Orleański, dr Anna Fogtman – specjalistka od załogowej eksploracji kosmosu z Europejskiego Centrum Astronautów w Kolonii, dr Agata Kołodziejczyk z Centrum Technologii Kosmicznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także Krzysztof Fijak jako reprezentant polskiego biznesu kosmicznego dyrektor do spraw technologii (CTO) firmy SatRev. Całość poprowadzi związany już od przeszło dwudziestu lat z sektorem kosmicznym Andrzej Kotarski – przedstawiciel Mars Society Polska, a zarazem wiceprezes Polskiego Towarzystwa Astronautycznego.

Czytaj też

W specjalnej loży branżowo-eksperckiej zapowiedzieli też swoją obecność przedstawiciele firm sektora kosmicznego z Dolnego Śląska, a także reprezentanci specjalnych stref ekonomicznych, centrów transferu technologii, urzędu marszałkowskiego, czy wreszcie nauczyciele akademiccy zajmujący się tematyką space. Obok lotów załogowych i związanych z nimi trudności i niebezpieczeństw, jednym z motywów przewodnich dyskusji w panelu mają się stać możliwości naukowego oraz komercyjnego wykorzystania Księżyca, a także Marsa przez polskie podmioty naukowe i gospodarcze. Dyskutanci zastanowią się wreszcie, jak zarysowuje się przyszłość planowanej przez POLSA naukowej misji księżycowej oraz czy można będzie w Polsce komercyjnie wykorzystać Księżyc.

Reklama

Równie ciekawie zapowiada się kolejny panel o godzinie 11:45 prowadzony przez dr Jakuba Ciażelę z Instytutu Nauk Geologicznych PAN (ING PAN) zatytułowany: Surowce naturalne poza Ziemią i ich potencjalna eksploatacja. Swoje referaty przedstawią w nim specjaliści z zajmujący się badaniem możliwości rozwojowych górnictwa kosmicznego na Księżycu. Wśród nich wystąpią prof. Karol Seweryn z CBK PAN oraz dr Gordon Wasilewski z Astroniki. Zagadnieniami związanymi z eksploracją Marsa zajmą się natomiast dr Marta Ciążela i mgr Maciej Fitt.  Na temat problemów związanych z pozyskiwaniem surowców naturalnych z asteroid wypowie się z kolei dr Anna Łosiak (ING PAN).

Czytaj też

Osobny panel - o godzinie 14:15 - poświęcony zostanie bezpieczeństwu i kondycji psychofizycznej astronautów, a także zagadnieniom ekonomicznym. Łatwo bowiem planować załogowe misje kosmiczne, trudniej natomiast zapewnić bezpieczeństwo załodze, a także sfinansować wieloletni i ryzykowny program kosmiczny. Tym pierwszym problemom będą poświecone wystąpienia dr inż. Krzysztofa Lewandowskiego z Politechniki Wrocławskiej (prowadzący panel), inż. Agnieszki Elwertowskiej występującej pod afiliacją Mars Society Polska oraz mgr Magdaleny Filcek z wrocławskiej firmy VINCI POWER NAP®. Kwestie ekonomiczne zostaną ujęte w referatach mgr Tadeusza Kolbucha (CPU ZETO) i dr hab. Bartosza Smolika z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dwa pozostałe panele będą miały charakter politologiczno-europeistyczny i prawniczo-politologiczny. W pierwszym (godz. 16:15) pojawią się referaty dotyczące m.in. dawnego i obecnego wyścigu kosmicznego (dr Małgorzata Alberska z UWr i dr Agnieszka Zareba z KUL), a także technologii kosmicznych wykorzystywanych w ochronie bezpieczeństwa granic Unii Europejskiej (dr Anny Szachoń-Pszenny z KUL). Nie zabraknie także kwestii aksjologiczno-światopoglądowych związanych z problemami etycznymi i bioetycznymi pojawiającymi się przy eksploracji kosmosu (dr Konrad Szocik z WSIiZ Rzeszów) oraz z krytycznym spojrzeniem na propozycje transhumanizmu jako metody na przygotowanie się do niej (dr hab. Piotr Grabowiec z UWr prowadzący panel).

Czytaj też

Z kolei prawnicy – już w drugim dniu konferencji o godz. 9:45 - zajmą się takimi problemami jak: status obiektów kosmicznych jako formy przedłużenia działalności państwa poza Ziemią (mgr Kamil Muzyka INP PAN), wyzwania wynikające z przyszłej kolonizacji Marsa w przypadku hipotetycznej misji Unii Europejskiej (dr hab. Maciej Cesarz UWr.), ustrojowo-polityczne aspekty kolonizacji Kosmosu (prof. Artur Ławniczak UWr.), poszukiwanie optymalnej formy reglamentacji działalności kosmicznej (dr hab. Jakub Szlachetko UG) czy wreszcie miejsce UE w wyścigu o eksplorację przestrzeni kosmicznej (prowadzący panel prof. UWr Paweł Turczyński).  

Konferencja zakończy się drugim panelem dyskusyjnym, w trakcie którego uczestnicy zastanowią się nad możliwościami szerszego zainteresowania się przestrzenią kosmiczna przez dyscypliny mało dotąd kojarzone z tematyką space.  Zostanie on zatem poświęcony możliwościom grantowym i stypendialnym przedstawicieli nauk społecznych, w tym zwłaszcza nauk o polityce i administracji oraz nauk prawnych. Jednym z celów przyświecających organizatorom konferencji jest bowiem w ramach multidyscyplinarności szersze wprowadzenie zwłaszcza tych pierwszych w obszar badań dotyczących ludzkiej aktywności w przestrzeni kosmicznej. Konferencja jest organizowana w cyklu dwuletnim zsynchronizowanym z „oknami startowymi" na Marsa. Za każdym razem zmieniać się ma jej motyw przewodni. Kolejna edycja ma łączyć zagadnienia eksploracji kosmosu z ochroną środowiska naturalnego na Ziemi i środowiska kosmicznego oraz roli sektora kosmicznego w transformacji energetycznej.

Patronat honorowy nad konferencją objęła Polska Agencja Kosmiczna, Centrum Badań Kosmicznych PAN, a także Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski. Szczegółowy harmonogram, jak i rejestracja, znajduje się na stronie https://horyzontmars.pl.

Czytaj też

Źródło: Mars Society Polska

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!