Reklama

Polska

O polityce kosmicznej w kontekście bezpieczeństwa - konferencja ekspercka na ASzWoj

Autor. Akademia Sztuki Wojennej [wojsko-polskie.pl]

Z inicjatywy Akademickiego Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, 2 lutego 2022 roku organizowana jest (z zaangażowaniem Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego) ogólnopolska konferencja naukowa „Polityka Kosmiczna. Prawo - przemysł - bezpieczeństwo”. Wydarzenie ma umożliwić wymianę i rozpowszechnienie wiedzy nt. organizowania i regulowania działalności w domenie kosmicznej. W obszarze zainteresowania uczestników wydarzenia będą zarówno zagadnienia związane z narodowymi programami kosmicznymi, jak i działalnością komercyjną.

Reklama

Ogólnopolska konferencja naukowa „Polityka Kosmiczna. Prawo - przemysł - bezpieczeństwo” jest inicjatywą Akademickiego Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, odnoszącą się do wyzwań dotyczących działalności w domenie kosmicznej. Współorganizatorem konferencji jest Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego. Deklarowanym celem wydarzenia jest m.in. przybliżenie i popularyzacja wiedzy z zakresu prawa i polityki kosmicznej, powiązanych zadań państwa i organizacji międzynarodowych, aktywności podmiotów przemysłowych, a także rozwoju sektora kosmicznego i skali militaryzacji przestrzeni kosmicznej.

Reklama

W tym przedmiocie konferencja skupi zainteresowanie przedstawicieli różnych środowisk mających swój wkład w organizowanie działalności kosmicznej w Polsce - poczynając od reprezentantów resortów (rozwoju, obrony narodowej) oraz agencji rządowych (Polskiej Agencji Kosmicznej), przez podmioty biznesowe (zwłaszcza te skupione wokół powstałego w listopadzie 2021 roku Klastra Technologii Kosmicznych), aż po badaczy i ekspertów akademickich.

Czytaj też

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, prof. dr hab. Grzegorz Wrochna.

Reklama

Wśród prelegentów wydarzenia znajdą się przedstawiciele:

  • Departamentu Innowacji MON (dr Anna Walkowiak),
  • Instytutu Prawa Akademii Sztuki Wojennej (dr hab. Małgorzata Polkowska, prof. ASzWoj),
  • Akademii Leona Koźmińskiego (dr. hab. Katarzyna Malinowska, prof. ALK),
  • Polskiej Agencji Kosmicznej (płk Rafał Borek),
  • firmy Astronika Sp. z o.o. (Michał Szwajewski).

Oprócz tego, na otwarcie konferencji przewidywane są wystąpienia – obok przedstawicieli władz Akademii Sztuki Wojennej – wiceprezesa Polskiej Agencji Kosmicznej, płk. Marcina Mazura, oraz wiceprezesa zarządu spółki EXATEL, Rafała Magrysia.

Rozpoczęcie konferencji (organizowanej w całości w formule zdalnej) planowane jest o godz. 9.00 w środę 2 lutego br. Łączenie uczestników (słuchaczy) będzie realizowane za pośrednictwem platformy Microsoft TEAMS od godz. 8.00 - dostęp możliwy pod linkiem: https://cutt.ly/sUpCdCw

Więcej szczegółów nt. konferencji organizowanej na ASzWoj - na stronie wydarzenia .

Konferencja „Polityka Kosmiczna. Prawo - przemysł - bezpieczeństwo” będzie przebiegać pod patronatem medialnym serwisu Space24.pl.

Czytaj też

Reklama

Komentarze

    Reklama