Reklama

NAUKA I EDUKACJA

Lotnictwo i kosmonautyka nowym kierunkiem na Akademii Kaliskiej

Autor. NASA

W Akademii Kaliskiej podjęto decyzję o uruchomieniu nowego kierunku studiów - o profilu praktycznym na kierunku lotnictwo i kosmonautyka. Jak podała w uczelnia w komunikacie, decyzja ta była konsultowana z przedstawicielami przedsiębiorstw zrzeszonych w Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Wielkopolski Klaster Lotniczy”.

Reklama

Podmioty działające Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Wielkopolski Klaster Lotniczy". produkują elementy m.in. silników lotniczych, wykorzystując w tym celu najnowocześniejsze technologie wytwarzania. One będą przedmiotem kształcenia studentów na studiach inżynierskich na nowym kierunku lotnictwo i kosmonautyka.

Reklama

Dyrektor Instytutu Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej dr inż. Antoni Niepokólczycki powiedział, że nowoczesne technologie stosowane w lotnictwie są szeroko wykorzystywane również w innych gałęziach przemysłu maszynowego, jak np. przemysł motoryzacyjny.

Czytaj też

Kształceniem na nowym kierunku i jego programem interesują się oraz zgłosiły swoją gotowość do współpracy podczas jego realizacji, takie firmy jak: Pratt&Whitney Kalisz, WSK PZL Kalisz S.A., Meyer Tool Poland Sp. z o.o. w Kaliszu, Teknequip Kalisz Sp. z o.o. Jak dodał dr inż. Niepokólczycki kierunkiem zainteresowany jest Aeroklub Ostrów Wielkopolski, który będzie miał udział w procesie kształcenia w ramach nowego kierunku przyszłych pilotów oraz inżynierów mechaników naziemnej obsługi technicznej samolotów.

Reklama

Jak się dowiadujemy z komunikatu, działania zmierzające do uruchomienia kierunku lotnictwo i kosmonautyka poparła także Polska Agencja Kosmiczna.

Agencja wskazuje na dynamicznie rosnące potrzeby kształcenia na poziomie wyższym specjalistów w zakresie użytkowania przestrzeni kosmicznej, w szczególności inżynierii kosmicznej i satelitarnej. Agencja zaproponowała i zobowiązała się do poprowadzenia przedmiotu wprowadzającego do zagadnień inżynierii kosmicznej i satelitarnej. Dodatkowo zadeklarowała współpracę w organizacji praktyk i stażów studenckich w krajowych i zagranicznych ośrodkach przemysłu kosmicznego oraz w samej Agencji. Polska Agencja Kosmiczna spodziewa się, że wraz z rozwojem tego kierunku pojawi się możliwość podejmowania wspólnych inicjatyw o charakterze naukowo-badawczym. Będzie to nowość w skali regionu, ale w dłuższej perspektywie czasu bardzo potrzebna biorąc pod uwagę nieuchronność angażowania się światowych producentów lotniczych w technologie kosmiczne.
dr inż. Antoni Niepokólczycki

Źródło: Akademia Kaliska

Czytaj też

Reklama

Komentarze

    Reklama