Reklama

NAUKA I EDUKACJA

Rok istnienia Sieci Badawczej Łukasiewicz. Czas konsolidacji, fuzja ośrodków

Fot. Sieć Badawcza Łukasiewicz [lukasiewicz.gov.pl]
Fot. Sieć Badawcza Łukasiewicz [lukasiewicz.gov.pl]

Przypadająca na 1 kwietnia 2020 roku pierwsza rocznica powstania Sieci Badawczej Łukasiewicz zbiegła się w czasie z połączeniem dwóch przynależących już do niej krakowskich ośrodków: Instytutu Odlewnictwa oraz Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Od tego momentu obie składowe będą występować i działać wspólnie pod nową nazwą: Sieć Badawcza Łukasiewicz-Krakowski Instytut Technologiczny.

Połączenie Instytutów ma zaowocować większymi możliwościami efektywnego wykorzystania kompetencji naukowców i specjalistów w rozwoju technologii wytwarzania. Kierownictwo liczy również na podwyższenie przewagi konkurencyjnej na rynku usług badawczych. „Poprzez integrację zespołów powstanie możliwość tworzenia nowych obszarów badawczych” – podkreślono w okolicznościowym komunikacie. Zgodnie z jego dalszą treścią, konsolidacja ma też pozwolić na prowadzenie projektów interdyscyplinarnych o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki.

Fuzja obu ośrodków, które przynależały już wcześniej do Sieci Badawczej Łukasiewicz, stanowi niejako zwieńczenie i podsumowanie pierwszego roku istnienia organizacji. „Po roku działalności ŁUKASIEWICZA mamy za sobą trzy niezbędne konsolidacje” – podsumował ten etap działalności Sieci prezes Piotr Dardziński. „Tylko silne Instytuty są w stanie podejmować wyzwania zmieniającego się świata i zmieniającej się gospodarki – jako Łukasiewicz jesteśmy tą częścią nauki, która pracuje dla biznesu, odpowiada na jego potrzeby i wspiera rozwój” – tłumaczy.

Jestem przekonany, że ŁUKASIEWICZ–Krakowski Instytut Technologiczny bazujący na doskonałej kadrze naukowej i unikalnych kompetencjach będzie stanowił ważne aktywo całej sieci, a jego powstanie wpłynie na rozwój całego krakowskiego potencjału naukowego, a tym samym przyczyni się do wzmocnienia oferty dla polskich przedsiębiorstw.

Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz

Kierownictwo Sieci liczy m.in., że utworzenie Krakowskiego Instytutu Technologicznego będzie mieć pozytywny wpływ na rynek pracy – zwiększając zarówno możliwości zatrudnienia, jak i odbycia staży naukowych. W KIT zatrudnionych jest obecnie 205 pracowników, w tym pracownicy pionu badawczego, inżynierowie oraz pracownicy pionu wsparcia. Siedziba połączonego Instytutu będzie działać przy ul. Zakopiańskiej 73, gdzie istniał dotychczas Instytut Odlewnictwa.

Łukasiewicz-Krakowski Instytut Technologiczny dysponuje już specjalistyczną aparaturą do prowadzenia badań w skali laboratoryjnej, jak i w skali półprzemysłowej. W strukturze Instytutu funkcjonują cztery Centra: Centrum Technologii Odlewania, Centrum Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Centrum Obróbki Materiałów oraz Centrum Badań Materiałowych, w których skupiony jest kluczowy zespół pionu badawczego, odpowiadający za generowanie innowacyjnych rozwiązań dla polskiej gospodarki.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, ŁUKASIEWICZ-Krakowski Instytut Technologiczny będzie prowadził interdyscyplinarne badania obejmujące zarówno klasyczne, jak i nowoczesne technologie wytwarzania i obróbki materiałów. Instytut będzie rozwijał technologie druku 3D na bazie metali, tworzyw sztucznych oraz ceramiki, a także wytwarzał materiały oraz narzędzia dla przemysłu zaawansowanych technologii – w tym przemysłu kosmicznego.

Wśród innych obszarów badawczych Instytutu wymienić należy projektowanie i wytwarzanie materiałów na potrzeby elektromobilności (w tym ogniw paliwowych), wytwarzanie i obróbka materiałów kompozytowych oraz nanokompozytowych dla zastosowań specjalnych czy rozwój w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów zgodnych z założeniami przemysłu 4.0.

Grupę docelowych odbiorców rozwiązań opracowywanych w Instytucie stanowią przedstawicie różnych działów przemysłu: odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego, energetycznego oraz wielu innych. Oprócz projektów badawczych, Instytut oferuje usługi komercyjne realizowane w głównej mierze w Centrum Laboratoriów Badawczych (w tym Laboratoriach Akredytowanych), a także Biurze Certyfikacji i Normalizacji. W Instytucie funkcjonuje również Dział produkcji skupiający się na projektowaniu i wytwarzaniu linii produkcyjnych dla przemysłu opakowaniowego.

Łukasiewicz to pierwsza w Polsce i trzecia pod względem wielkości w Europie zintegrowana sieć instytutów badawczych, dysponująca zapleczem technicznym, merytorycznym i organizacyjnym do prowadzenia pełnoskalowej działalności naukowej oraz wdrożeniowej. Struktura łączy potencjał wielu ośrodków badawczo-rozwojowych z całej Polski w prowadzeniu wspólnych, skoordynowanych inicjatyw technologicznych. Na starcie jej działalności 1 kwietnia 2019 roku włączono do niej 38 instytutów badawczych, z których większość podlegała ówczesnemu Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii.

Nadrzędnym celem Sieci Łukasiewicz jest prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych istotnych z punktu widzenia polskiej gospodarki i strategii rozwoju państwa. Zgodnie z przyjętą doktryną działania, Sieć ma dostarczać odpowiedzi na bieżące wyzwania społeczno-gospodarcze – szczególnie w obszarach Zrównoważonej Gospodarki i Energii, Inteligentnej Mobilności, Zdrowia oraz Transformacji Cyfrowej. Swojej misji Sieć Badawcza Łukasiewicz upatruje w koordynowaniu działań nastawionych na proponowanie innowacyjnych rozwiązań dla rozwoju polskiej gospodarki.

Źródło: Sieć Badawcza Łukasiewicz

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!