Reklama

NAUKA I EDUKACJA

Satelitarny hackathon na bazie danych programu Copernicus

Autor. Copernicus/ESA (CC BY-SA 3.0 IGO) [copernicus.eu]

Instytut Geodezji i Kartografii wraz z firmą Absiskey Polska zapraszają do wzięcia udziału w organizowanym po raz pierwszy w Polsce hackathonie w ramach projektu Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake (FPCUP) - dotyczącym wykorzystania danych i produktów oferowanych w serwisach programu Copernicus. AKTUALIZACJA - z przyczyn związanych z obecna sytuacją na Ukrainie oraz zaangażowaniem studentów w akcje pomocowe na rzecz uchodźców, organizatorzy postanowili przełożyć Hackathon na 7 maja br. (z finałem przewidzianym na 21 maja)

Reklama

Wydarzenie skierowane jest do studentów i doktorantów uczelni wyższych w Polsce. Do I edycji zaproszono studentów Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, jak również Politechniki Gdańskiej.

Reklama

W tej edycji FP CUP Hackathon poszukukiwane są drużyny, które mają już swój pomysł lub choćby jego zalążek. W przypadku braku konkretnej koncepcji lub sformowanej drużyny, można skorzystać z listy wyzwań, aby zainspirować się do znalezienia dopasowanych rozwiązań. Przyda się przygotowanie i wiedza w zakresie programowania, teledetekcji, marketingu i biznesu.

"Jeśli nie jesteś studentem lub doktorantem wskazanych uczelni, a reprezentujesz inne uczelnie zlokalizowane w województwie mazowieckim, dolnośląskim lub pomorskim, także możesz dołączyć do udziału w Hackathonie" - deklarują organizatorzy. "Jeśli jesteś mieszkańcem innego województwa, zapraszamy do kontaktu" - wskazano.

Reklama

W ramach FP CUP Hackathon można zmierzyć się z wyzwaniami zakładającymi opracowanie aplikacji/wersji demo rozwiązania, które zapewni przedstawicielom jednostek administracji publicznej wsparcie w realizacji Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS) w danych województwach.

Rejestracja na FP CUP Hackathon trwa do 10 marca 2022 roku.

AKTUALIZACJA - z przyczyn związanych z obecna sytuacją na Ukrainie oraz zaangażowaniem studentów w akcje pomocowe na rzecz uchodźców, organizatorzy postanowili przełożyć Hackathon na 7 maja br. (z finałem przewidzianym na 21 maja).

Szczegółowe informacje o wydarzeniu oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie internetowej . Ewentualne pytania lub wątpliwości można kierować pod adresy kontaktowe: [email protected] oraz [email protected]

Hackathon prowadzony będzie w formule zdalnej. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają link do spotkania.

Czytaj też

Harmonogram:

Faza 1: Sesja warsztatowa – Dzień 1 (Sobota, 12 marca 2022) 09:00 – 09:30\ Prezentacja Powitalna organizatorów FP CUP, prezentacja założeń Hackathonu oraz wyzwań\ 09:30 – 09:45\ Wprowadzenie do danych Obserwacji Ziemi (szczegóły niebawem)\ 09:45 – 10:45\ Rozpoczęcie Warsztatu Technicznego, Prezentacja platformy DIAS na konkretnym przykładzie (Prezenter Klaudia Bielińska, CloudFerro)\ 10:45 – 12:45\ Warsztat techniczny #1 (szczegóły niebawem)\ 12:45 – 13:15\ Prezentacja platformy Orbify (Prezenter: Jakub Dziwisz)\ 13:15 – 14:00\ Przerwa\ 14:00 – 16:00\ Warsztat techniczny #2 (szczegóły niebawem)\ 16:00 – 17:00\ Sesja pitchingowa – jak stworzyć dobrą prezentację (Martyna Gatkowska, Absiskey Polska)

Faza 2: Tydzień mentorski – Dzień 2-7 (poniedziałek-piątek, 14-18 marca 2022) Konsultacje będą prowadzone w formie telekonferencji z ekspertami

Poniedziałek Praca własna Wtorek\ Praca własna / 15:00 – 18:00 – Konsultacje z wybranymi Ekspertami Technicznymi.\ Środa\ Praca własna / 15:00 – 18:00 – Konsultacje z wybranymi przez każdy zespół Ekspertami Biznesowymi.\ Czwartek\ Praca własna / 15:00- 18:00 Przegląd postępów z organizatorem hackathonu, przygotowanie do sesji pitch.\ Piątek\ Praca własna / 15:00 – 18:00 Przegląd końcowy dla wszystkich zespołów.

Faza 3: Finał – Dzień 8 (Sobota, 19 marca 2022) Finał wydarzenia odbędzie się wirtualnie poprzez udostępniony Uczestnikom link do spotkania.

11:00 – 11:15\ Prezentacja powitalna organizatorów i Władz Uczelni\ 11:15 – 13:00\ Prezentacja pomysłów, sesja pitchowa\ 13:00 – 13:30\ Obrady Jury\ 13:30 – 13:45\ Ogłoszenie wyników, wybór zwycięzców\ 13:45 – 14:00\ Zamknięcie Hackathonu

Czytaj też

Inicjatywa realizowana jest w ramach umowy ramowej Caroline Herschel Framework Partnership Agreement, dotyczącej pozyskiwania użytkowników programu Copernicus - na mocy umowy o grant nr FPA 5208/GRANT KE/2021/2, projekt FPCUP (Ramowa umowa o partnerstwie w zakresie pozyskiwania użytkowników programu Copernicus), Action 2019-3-33: Copernicus uptake amongst Regional Government representatives by engaging students.

Zaproszenie wystosowano w ramach projektu międzynarodowego współfinansowanego ze środków programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. "PMW" w latach 2019-2021; umowa nr FPA 5208/GRANT KE/2021/2.

Reklama

Komentarze

    Reklama