Reklama

POLITYKA I PRAWO KOSMICZNE

Polska pod rękę z Luksemburgiem w zakresie działalności kosmicznej i wykorzystania zasobów kosmicznych

Ilustracja: Deep Space Industries
Ilustracja: Deep Space Industries

Dnia 12 października 2018 r. w Luksemburgu zostało zawarte memorandum o dwustronnej współpracy pomiędzy Polską, reprezentowaną przez Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigę Emilewicz, a Luksemburgiem, reprezentowanym przez Wicepremiera, Ministra Gospodarki, Étienne’a Schneidera. Memorandum dotyczy dwustronnej współpracy w zakresie działalności kosmicznej, ze szczególnym uwzględnieniem badań oraz wykorzystania zasobów kosmicznych (tzw. górnictwo kosmiczne). 5-letnie memorandum obejmuje wymianę informacji i ekspertyz w obszarze technologii kosmicznych, a także polityk i zagadnień prawnych. 

Strony wyraziły zgodę na regularną wymianę informacji nt. zasobów kosmicznych oraz promowanie konstruktywnego dialogu ze wszystkimi członkami ONZ. Celem jest przejrzystość aktualnych międzynarodowych ram prawnych dotyczących badań oraz wykorzystywania zasobów kosmicznych, co ma prowadzić do zwiększenia innowacyjności i inwestycji. Luksemburg, w celu pogłębienia międzynarodowej współpracy w tym obszarze, zawarł podobne umowy z: Portugalią, Japonią, Chinami, Czechami i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

Memorandum stworzy dogodną platformę wymiany doświadczeń między Polską a Luksemburgiem w odniesieniu do pokojowych badań zasobów kosmicznych, zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym. Wierzymy, że będzie to sprzyjało dalszej współpracy polskich i luksemburskich firm także w zakresie górnictwa kosmicznego.

Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii

Wicepremier Luksemburga, minister gospodarki Étienne Schneider powiedział - "Gospodarki Luksemburga i Polski są jednymi z najszybciej rozwijających się w Europie. Najważniejsze firmy działające w obszarze przemysłu są aktywne w obydwu krajach. SES swoją siedzibę dla rynku Europy środkowowschodniej ulokował w Warszawie. Bazując na tych powiązaniach gospodarczych, umowa będzie pogłębiać współpracę dwu– i wielostronną, również z innymi państwami, w obszarze przyszłości systemu zarządzania i globalnych ram prawnych dot. wykorzystania zasobów kosmicznych."

Źródło: MPiT

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!