Reklama

Polska

Pełnomocnik MON ds. przestrzeni kosmicznej w nowej konfiguracji. Szereg zmian

Autor. Ministerstwo Obrony Narodowej RP [gov.pl]

Minister Obrony Narodowej RP zatwierdził w czwartek 23 grudnia br. decyzję zmieniającą postanowienia w sprawie działalności Pełnomocnika MON do spraw przestrzeni kosmicznej. Modyfikacja zakłada m.in. dostosowanie warunków pełnienia tej funkcji do zmieniającej się (wraz z początkiem 2022 roku) struktury organizacyjnej dostaw sprzętu dla Sił Zbrojnych RP (utworzenie Agencji Uzbrojenia w miejsce Inspektoratu Uzbrojenia MON). Jednocześnie dodano zapisy sygnalizujące dążenie do skoordynowanego i kompleksowego rozwoju Systemu Operacyjnego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej.

Bieżąca resortowa decyzja (Nr 184/MON z dnia 23 grudnia 2021 roku) wprowadza zmiany do pierwotnej decyzji MON (nr 66) w sprawie ustanowienia Pełnomocnika MON do spraw przestrzeni kosmicznej, przyjętej 15 maja 2020 roku (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 82). Jako datę wejścia zmienionej decyzji w życie podano termin 1 stycznia 2022 roku.

Zmiany wprowadzone nową decyzją odnoszą się m.in do równolegle postępującej reorganizacji struktury dostaw sprzętu i uzbrojenia na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Jej głównym skutkiem jest zadecydowane utworzenie Agencji Uzbrojenia w miejsce dotychczas działającego Inspektoratu Uzbrojenia.

Zapisy najnowszej decyzji o funkcjonowaniu Pełnomocnika MON ds. przestrzeni kosmicznej mają umożliwić dostosowanie uwarunkowań pełnienia tej funkcji do nowych okoliczności organizacyjnych (szczególnie par. 2 ust. 2 i zmienione pkt. 8-10). Szczegółowo założenia tych zmian opisuje treść decyzji nr 184 opublikowana w Dzienniku Urzędowym MON .

Czytaj też

W dalszej kolejności zmodyfikowane zapisy obejmują także dodany par. 2a, który w zasadniczej części podkreśla obowiązki Pełnomocnika w kwestii skoordynowanego i kompleksowego rozwoju Systemu Operacyjnego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej. Ten natomiast wskazano jako kluczowy element wsparcia operacyjnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie rozpoznania powierzchni Ziemi i przestrzeni kosmicznej, telekomunikacji, nawigacji satelitarnej oraz rażenia. "System wykorzystania przestrzeni kosmicznej obejmuje zdolności operacyjne rozwijane w wielu systemach funkcjonalnych" - podkreślono w treści decyzji MON z 23 grudnia br.

Kierunek rozwoju zdolności operacyjnych w ramach Systemu Operacyjnego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej (SOWPK) ma przy tym być uzgadniany przez Pełnomocnika z podmiotami zarządzającymi systemami funkcjonalnymi oraz we współpracy z dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych i Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni - Dowództwem Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Nie wskazano przy tym szczegółowego opisu tego, jaki przewidywany kształt ma przyjąć SOWPK.

Ponadto na mocy nowej decyzji potwierdzono przyporządkowanie obsługi administracyjnej Pełnomocnika ds. Przestrzeni kosmicznej w ramach Departamentu Innowacji. W pierwotnej decyzji zadania z tym związane przypisano poprzednio do obszaru zaangażowania Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON.

Pierwszym i nadal pełniącym swoje obowiązki Pełnomocnikiem MON ds. przestrzeni kosmicznej pozostaje płk Marcin Górka - obecny Dyrektor Departamentu Innowacji Ministerstwa Obrony Narodowej.

Czytaj też

Reklama

Komentarze

    Reklama