Reklama

Polska

Projekt ustawy o działalności kosmicznej. Znamy szczegóły

Autor. NASA

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt ustawy o działalności kosmicznej, która ma regulować m. in. zasady wykonywania działalności kosmicznej, warunki i tryb wydawania niezbędnych zgód lub zasady prowadzenia Krajowego Rejestru Obiektów Kosmicznych. Z informacji podanych przez stronę rządową wynika, że planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2024 r.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii opracowało projekt ustawy o działalności kosmicznej. Polski sektor kosmiczny odnotowuje dynamiczny rozwój, uwzględniając przy tym działalność podmiotów prywatnych. Niestety, jak wynika z rządowego komunikatu, w krajowym porządku prawnym brak jest przepisów kompleksowo regulujących zasady wykonywania działalności kosmicznej i nadzoru nad tą działalnością.

W oświadczeniu wielokrotnie podkreślono rolę firm prywatnych, które planują wynieść lub już wyniosły w przestrzeń kosmiczną technologię własnej produkcji. Zwrócono również uwagę na realizowane projekty rządowe - CAMILA oraz Mikroglob. Przypomnijmy, że pierwszy z nich zakłada zaprojektowanie, budowę i wyniesienie do końca 2027 r. co najmniej czterech satelitów obserwacyjnych, głównie na użytek cywilny, oraz rozwój urządzeń segmentu naziemnego. Umowa między Ministerstwem Rozwoju i Technologii a Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) została zawarta w październiku 2023 r., a jej wartość to 85 mln EUR.

Reklama

Projekt Mikroglob zakłada natomiast zapewnienie autonomicznej zdolność do dostarczania wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych dla użytkowników związanych z sektorem bezpieczeństwa i obronności państwa (MON, MSWiA), a także z administracją publiczną.

Resort rozwoju dodał, że tego typu projekty wymagają regulacji w krajowym porządku prawnym, m. in. w celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz poszanowania zasad zrównoważonego korzystania z przestrzeni kosmicznej. Jednym z instrumentów mających na celu realizację tych działań będzie Krajowy Rejestr Obiektów Kosmicznych (KROK), który będzie prowadzony przez Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA).

Reklama

W komunikacie czytamy, że ustawa będzie regulowała: (1) zasady wykonywania działalności kosmicznej; (2) warunki i tryb wydawania zezwolenia na prowadzenie działalności kosmicznej; (3) zasady i tryb sprawowania nadzoru nad wykonywaniem działalności kosmicznej; (4) zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z wykonywaną działalnością kosmiczną; (5) zasady prowadzenia KROK; (6) odpowiedzialność z tytułu niezgodnego z prawem działania podmiotów wykonujących działalność kosmiczną na terytorium RP, w postaci administracyjnych kar pieniężnych.

Dużą uwagę poświęcono zasadom wykonywania działalności kosmicznej oraz niezbędnym zgodom. Regulacja, oprócz terytorium RP, będzie dotyczyć m. in. wyniesienia zarejestrowanego w KROK obiektu z terytorium innego państwa, Międzynarodowej Stacji Kosmicznej lub alternatywnego statku kosmicznego. Działalność będzie mogła zostać podjęta po uzyskaniu zezwolenia udzielonego przez Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej. Wszelkie naruszenia ustawy mogą spotkać się z karami finansowymi, nakładanymi przez Prezesa POLSA.

Reklama

W trwającym wyścigu kosmicznym, dynamicznie rozwijający się polski sektor potrzebuje opracowania krajowych regulacji. Warto również dodać, że niezwykle istotne jest zapewnienie zgodności przepisów krajowych ze zobowiązaniami międzynarodowymi, m. in. Traktatem o przestrzeni kosmicznej z 1967 r., konwencją o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne i konwencją o rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną.

Zgodnie z dostępnymi informacjami, planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2024 r. Więcej szczegółów na temat projektu ustawy znajdą Państwo TUTAJ.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newsletterazaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!