Reklama

Świat

Powiększa się grupa państw-sygnatariuszy Artemis Accords

Autor. NASA

W środę 26 stycznia br. doszło do pierwszego w tym roku poszerzenia liczby państw będących stronami porozumienia Artemis Accords - zrzeszającego pod przewodnictwem USA kraje zobowiązujące się do współdziałania na rzecz cywilnej eksploracji kosmosu oraz pokojowego korzystania z zasobów Księżyca, Marsa i innych ciał niebieskich. Podczas spotkania zorganizowanego w Tel Awiwie, piętnastym w dotychczasowej kolejności państwem przystępującym do porozumienia stał się Izrael.

Reklama

Artemis Accords to międzynarodowe porozumienie zawierane z inicjatywy władz USA (z przewodnią rolą NASA), którego założeniem jest przyjecie ram współpracy w obszarze cywilnej eksploracji oraz pokojowego wykorzystania Księżyca, Marsa i innych ciał niebieskich - ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania na rzecz realizacji programu księżycowego Artemis. Umowa, odnosząc się do możliwości realizacji wspólnych projektów inżynieryjnych, naukowo-badawczych i kreowania innowacji, zgromadziła już 15 państw przystępujących (nie licząc inicjatora - USA), wśród nich Polskę.  

Reklama

Do zawarcia porozumienia między przedstawicielami ISA (Izraelskiej Agencji Kosmicznej) i NASA doszło 26 stycznia podczas ceremonii zorganizowanej w Tel Awiwie. "Dzisiejsze podpisanie Artemis Accords będzie tylko służyć wzmocnieniu długotrwałych relacji amerykańsko-izraelskich w dziedzinie eksploracji kosmosu (...) z niecierpliwością czekam na wiele kolejnych lat współpracy w celu osiągnięcia naszych wspólnych celów dla dobra całej ludzkości" – oznajmił podczas wydarzenia urzędujący administrator NASA, Bill Nelson. "Dziś przestrzeń kosmiczna po raz kolejny odsłania swój ogromny potencjał i nieskończone możliwości dla Izraela i całego świata w dziedzinie innowacji, technologii i dyplomacji" - powiedział z kolei dyrektor generalny Izraelskiej Agencji Kosmicznej, Uri Oron.

W tym kontekście wspomniano, że Izrael ma już swój wkład i udział w misji Artemis 1, która ma wystartować bez załogi jeszcze w tym roku. Chodzi m.in. o "kamizelkę" radiacyjną AstroRad, która będzie śledzić, ile promieniowania może otrzymać astronauta podczas swojej księżycowej podróży.

Reklama

Czytaj też

Artemis Accords zawiązano na arenie międzynarodowej 13 października 2020 roku w gronie ośmiu państwa założycielskich - wśród nich znalazły się: Australia, Kanada, Włochy, Japonia, Luksemburg, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone. Przed Izraelem, jeszcze w grudniu 2020 r. kolejnym sygnatariuszem porozumienia stał się Meksyk.

Jeszcze wcześniej, bo 26 października 2021 r. do porozumienia dołączyła Polska - za sprawą umowy podpisanej przez prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej, prof. Grzegorza Wrochnę w obecności zastępcy administratora NASA, Pameli A. Melroy. "Przystąpienie Polski do Artemis Accords to kolejny ważny krok w rozwijaniu potencjału polskiego sektora kosmicznego na arenie międzynarodowej" – skomentował podpisanie dokumentu szef POLSA.

Oprócz dotychczas wymienionych państw, stronami Artemis Accords są również: Brazylia, Korea Południowa, Nowa Zelandia oraz Ukraina.

Zapisy Artemis Accords odwołują się do Traktatu ONZ o przestrzeni kosmicznej z 1967 r. i głównych konwencji ONZ, które stanowią podstawę międzynarodowego prawa kosmicznego.

Czytaj też

Reklama

Komentarze

    Reklama