Reklama

POLITYKA I PRAWO KOSMICZNE

Ukraińska wizyta szefa MRPiT. Sektor kosmiczny wśród tematów rozmów roboczych

Wicepremier Jarosław Gowin z wizytą na Ukrainie, 29 kwietnia 2021 r. Fot. MRPiT [gov.pl]
Wicepremier Jarosław Gowin z wizytą na Ukrainie, 29 kwietnia 2021 r. Fot. MRPiT [gov.pl]

W czwartek 29 kwietnia w Kijowie miało miejsce posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej (obejmującej grupy robocze ds. przestrzeni kosmicznej oraz informacji geoprzestrzennej), a także oficjalna wizyta wicepremiera Jarosława Gowina. Podczas swojego pobytu w stolicy Ukrainy szef resortu rozwoju spotkał się z premierem Denisem Szmyhalem, a także z wicepremierem Ołeksijem Reznikowem oraz ministrem rozwoju gospodarki, handlu i rolnictwa, Ihorem Petraszko.

Wicepremier Jarosław Gowin zapewnił podczas spotkania z premierem Denisem Szmyhalem o niesłabnącym zainteresowaniu polskich inwestorów rynkiem ukraińskim. "Ukraina jest partnerem gospodarczym Polski o strategicznym znaczeniu. Mamy wspólne wyzwania m.in. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, a także cele w zakresie transformacji energetycznej w kierunku gospodarki niskoemisyjnej" – powiedział wicepremier, a przy tym minister rozwoju, pracy i technologii, podczas swojej wizyty w Kijowie.

Wicepremier Gowin podkreślił, że pomimo występujących ograniczeń związanych z pandemią, Polska cieszy się ze stabilnych relacji gospodarczych z Ukrainą. "W obliczu wyzwań pandemii wzrasta znaczenie polsko-ukraińskiej współpracy. Świadczą o tym dobre dane o obrotach handlowych między naszymi krajami za rok 2020" – zaznaczył Jarosław Gowin. Wicepremier odniósł się także do barier w prowadzeniu biznesu, które zgłaszają polscy przedsiębiorcy inwestujący w tym kraju. "Myślę, że Ukraina mogłaby skorzystać z polskich doświadczeń w zakresie poprawy klimatu inwestycyjnego" – ocenił.

W dalszej części wizyty wicepremier Jarosław Gowin wziął wraz z ukraińskim wicepremierem Ołeksijem Reznikowem udział w posiedzeniu Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej. W ramach tego gremium działa 7 grup roboczych, zajmujących się współpracą w wydzielonych sektorach gospodarki - jedna z nich dotyczy w całości działalności kosmicznej, podczas gdy inna (osobna) odnosi się do sfery informacji geoprzestrzennej. Pozostałe obejmują współdziałanie w rolnictwie, turystyce, sektorze paliwowo-energetycznym, transporcie, handlu i inwestycjach. Oprócz nich działa też podkomisja ds. przemysłu obronnego.

Obecni na miejscu przedstawiciele resortów rozmawiali o szansach i możliwościach rozwoju wzajemnej współpracy, a także o pojawiających się wyzwaniach. Posiedzenie zakończyło się podpisaniem protokołu.

Posiedzenie Komisji jest dobrą okazją do zaprezentowania rozwiązań systemowych i tendencji zachodzących w gospodarkach naszych krajów. W Polsce cały czas podejmujemy aktywne działania na rzecz stworzenia efektywnych, maksymalnie korzystnych dla przedsiębiorców rozwiązań systemowych.

Jarosław Gowin, wicepremier oraz minister rozwoju, pracy i technologii

Podczas rozmowy z ministrem rozwoju gospodarki, handlu i rolnictwa Ihorem Petraszko, wicepremier Jarosław Gowin podkreślał zainteresowanie polskiego biznesu inwestycjami na Ukrainie. "Chciałbym zwrócić uwagę na duże doświadczenie i potencjał polskich spółek sektora energetycznego, takich jak Orlen czy PGNiG" – podkreślił szef MRPiT. Wyraził przy tym zaniepokojenie sytuacją polskich inwestorów, wskazując m.in. na dużą liczbę wszczynanych postępowań dot. wprowadzenia ceł ochronnych na różne produkty oraz na problemy z przepustowością granicy czy ochroną własności intelektualnej.

Akcentowanym punktem wizyty było spotkanie z polskimi przedsiębiorcami inwestującymi na terenie Ukrainy, podczas którego wicepremier Jarosław Gowin podkreślił znaczenie współpracy z najbliższymi sąsiadami. "Mimo pandemii dane o handlu za 2020 r. pokazują, że w tym trudnym czasie polsko-ukraińskie obroty handlowe wzrosły o 3,4%, osiągając wartość ponad 8,9 mld USD" – zauważył wicepremier Gowin i zapewnił o swoich staraniach na rzecz poprawy sytuacji polskich przedsiębiorców na rynku ukraińskim.

Źródło: MRPiT/PAP

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!