Reklama

POLITYKA I PRAWO KOSMICZNE

Wielka Brytania i Australia podpisały porozumienie o współpracy w przestrzeni kosmicznej

Ilustracja: SSTL
Ilustracja: SSTL

W dniu 3 października 2018 r. brytyjski minister nauki Sam Gyimah ogłosił, że Zjednoczone Królestwo i Australia będą współpracować w zakresie działań obejmujących technologie komunikacyjne i świadomość sytuacyjną w przestrzeni kosmicznej, a także nawigację satelitarną.

Porozumienie o współpracy, podpisane w trakcie Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego w Bremie w Niemczech, ma ustanowić ramy dla wspólnych działań oraz wymiany informacji, technologii i personelu między oboma krajami.

Kiedy Brytyjczycy po raz pierwszy usłyszeli o Australii, pomyśleliśmy, że to ostateczna granica, ale teraz możemy śmiało iść jeszcze dalej razem dzięki temu specjalnemu partnerstwu kosmicznemu, które przyniesie korzyści nauce, zatrudnieniu i wzrostowi na całym świecie. Ta umowa jest doskonałym przykładem znaczenia międzynarodowej współpracy i tego, jak dzięki naszej Nowoczesnej Strategii dla Przemysłu współpracujemy z naszym rozwijającym się sektorem kosmicznym, aby zapewnić jego ciągły rozwój.

Sam Gyimah, brytyjski minister nauki.

Hon Karen Andrews, australijski minister przemysłu, nauki i technologii podczas oficjalnego obwieszczenia o podpisaniu porozumienia powiedział:

„Tworzenie międzynarodowych partnerstw jest niezbędne do budowy australijskiego przemysłu kosmicznego i zapewnienia, że ​​nasze firmy mogą konkurować na arenie światowej. Umowy z agencjami kosmicznymi w Kanadzie i Wielkiej Brytanii zwiększą możliwości współpracy i wymiany informacji, technologii i personelu między naszymi narodami. Stanowią one znaczący krok w drodze Australii do innych krajów zajmujących się przestrzenią kosmiczną i pomogą zwiększyć zdolności i konkurencyjność naszego krajowego sektora kosmicznego.”

Umowa została podpisana między brytyjską agencją a australijską agencją kosmiczną, która została ustanowiona 1 lipca 2018 roku. Dzięki 10 000 osób pracujących w sektorze kosmicznym, Australia posiada duży potencjał w obszarach takich jak wykorzystanie danych satelitarnych i śledzenie śmieci kosmicznych, jak również wykorzystanie sieć stacji naziemnych do obsługi komunikacji i innych technologii kosmicznych.

Dr Megan Clark AC, szef Australijskiej Agencji Kosmicznej, stwierdziła: „Wielka Brytania i Australia są zaangażowane w rozwój przemysłu kosmicznego i z zadowoleniem przyjmujemy nową współpracę między Wielką Brytanią i Australią w kosmosie, w tym współpracę CSIRO z Surrey Satellite dotyczącą konstelacji satelitów NovaSar oraz Airbusa i brytyjskiego Ministerstwa Obrony w ramach programu Zephyr.”

Wielką Brytanię i Australię łączy wspólna historia i przyjaźń, która obejmuje wieloletnie partnerstwo w zakresie nauki o kosmosie. Podczas kosmicznego wyścigu z lat 50. ubiegłego wieku z pustyni Woomera w południowej Australii wystrzelone zostały pierwszy brytyjskie rakiety, tj. British Skylark and Black Arrow.
Podpisane porozumienie opiera się na współpracy w przestrzeni kosmicznej między dwoma krajami w zakresie nauki o kosmosie, technologii i ich zastosowań, polityki kosmicznej, prawa i regulacji oraz rozwoju kapitału ludzkiego.

Współpraca pomiędzy dwoma krajami trwa do dnia dzisiejszego, czego najlepszym dowodem jest uruchomienie w zeszłym tygodniu systemu Surrey Satellite NovaSAR, który wykorzystuje radar do obserwacji Ziemi poprzez osłonę chmur. Satelita będzie dzielić 10% swoich danych z Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) w Australii.

Międzynarodowy Kongres Astronautyczny jest corocznym spotkaniem globalnych agencji kosmicznych i przemysłu, organizowanym przez Międzynarodową Federację Astronautyczną, której członkiem jest brytyjska Agencja Kosmiczna. Dyrektor generalny brytyjskiej agencji kosmicznej Graham Turnock wygłosił przemówienie na specjalnym panelu w dniu 3 października na temat planów Wielkiej Brytanii dotyczących rozwoju komercyjnej epoki kosmicznej w trakcie następnej dekady, który ma opierać się na krajowych możliwościach uruchamiania i wspierania rozwoju aplikacji satelitarnych, przy jednoczesnym odgrywaniu wiodącej roli jako członek-założyciel Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Reklama

Komentarze

    Reklama