Reklama

PRZEMYSŁ KOSMICZNY

Platforma chmurowa niemieckiej agencji kosmicznej rozwinięta przez polską firmę

Ilustracja: CODE-DE [code-de.org]
Ilustracja: CODE-DE [code-de.org]

CODE-DE, niemiecka platforma udostępniająca dane z europejskiego systemu obserwacji Ziemi – Copernicus, wystartowała w nowej wersji, pod kierunkiem polskiego operatora. Przygotowaniem i obsługą udoskonalonego rozwiązania chmurowego zajęła się warszawska firma CloudFerro, na zapotrzebowanie federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI) oraz Niemieckiej Agencji Aero-Kosmicznej (DLR).

Polska firma CloudFerro specjalizuje się w świadczeniu usług przetwarzania danych w chmurze. Zlecenie stworzenia i obsługi nowej wersji niemieckiej platformy udostępniającej dane obrazowe z europejskich satelitów – CODE-DE, udzielono spółce jesienią 2019 roku. Wartość kontraktu opiewa na sumę ponad 5 mln EUR. Instytucją odpowiedzialną za nadzór nad działającym od 2017 roku systemem jest Niemiecka Agencja Aero-Kosmiczna DLR, reprezentująca Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI).

CODE-DE (Copernicus Data and Exploitation Platform – Germany) jest jednym z rozwijanych na gruncie europejskim zdalnych punktów dostępu do danych z satelitów obserwacji Ziemi. Jeszcze do niedawna możliwości korzystania ze zobrazowań tego typu pozostawały ograniczone i były zarezerwowane głównie dla odbiorców zdolnych do sprostania dużym kosztom ich pozyskiwania. Swobodnie wykorzystywać dane z satelitów mogły zasadniczo tylko nieliczne agencje krajowe, realizujące własne programy kosmiczne. Aktualnie, m.in. dzięki takim inicjatywom jak program monitorowania Ziemi Copernicus, realizowany przez Komisję Europejską we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną, zdjęcia satelitarne są dostępne za darmo online.

Jesteśmy dumni z uruchomienia CODE-DE, która jest już piątą wielkoskalową platformą obsługiwaną przez CloudFerro, udostępniającą dane satelitarne obserwacji Ziemi. Chmura obliczeniowa, którą dostarczamy dla niemieckiego odpowiednika NASA, czyli DLR, jest elastyczna i bezpieczna. Uwzględnia specyfikę danych i aplikacji, które są w niej gromadzone oraz udostępniane.

Maciej Krzyżanowski, Prezes Zarządu CloudFerro

Jak wyjaśnia dalej Krzyżanowski, rozwiązania zastosowane w nowej odsłonie CODE-DE, zostały opracowane przez doświadczony zespół specjalistów CloudFerro, który wcześniej pracował przy podobnych projektach dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, EUMETSAT czy ECMWF.Z rozwiązań tych mogą korzystać administracja, instytucje, a wkrótce także obywatele wszystkich niemieckich landów” – dodaje prezes CloudFerro.

Platforma CODE-DE udostępnia użytkownikom rozbudowane funkcjonalności. Mają oni możliwość wizualizacji danych satelitarnych oraz produktów Copernicus dostarczonych przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) i Komisję Europejską. Jak zapewniają twórcy, oferowane klientom środowisko pracy jest bezpieczne, a do ich dyspozycji oddawany jest też szereg aplikacji i narzędzi przetwarzania danych. Co więcej, dzięki zastosowanej infrastrukturze chmury obliczeniowej, użytkownicy CODE-DE mogą publikować i ponownie wykorzystywać wygenerowane produkty.

Platforma zapewnia także nieograniczony dostęp do  zdjęć z satelitów Sentinel-1, -2, -3, oraz -5P. Obrazy z Sentinel-2 są dostępne w wersji skorygowanej o stan atmosfery i będą mogły być następnie poddawane dalszej analizie. Platforma co miesiąc będzie udostępniała aktualną mozaikę złożoną z dokładnych zdjęć Niemiec, pokazujących nawet najmniejsze zmiany typu ruchy gruntu, zmiany wilgotności gleby lub uszkodzenia powierzchni Ziemi. Nowością będzie także dostęp do aplikacji Jupyter Hub, umożliwiającej tworzenie na platformie kodów programistycznych i projektów, opartych na danych satelitarnych, prototypowanie rozwiązań oraz zastosowanie w edukacji jako narzędzie prowadzenia zajęć.

Infrastruktura chmury obliczeniowej platformy CODE-DE oraz dane satelitarne dotyczące Niemiec są przechowywane w lokalnym centrum danych, mieszczącym się we Frankfurcie nad Menem. CloudFerro deklaruje, że użytkownicy mogą również korzystać z synergii z platformą CREODIAS, która jest innym z europejskich systemów Copernicus DIAS (Data and Information Access Services) i obejmuje ponad 16-petabajtowe repozytorium danych satelitarnych. Obie platformy współpracują ze sobą, zapewniając efektywne wykorzystanie zasobów, ale także autonomię dla kluczowych procesów krajowych.

Nowa platforma będzie zoptymalizowana pod kątem bezpieczeństwa korzystania z chmury. CODE-DE spełnia przepisy niemieckiej ustawy federalnej o ochronie danych oraz zostanie certyfikowana przez BSI, czyli Federalny Urząd Bezpieczeństwa Informacji. To z kolei ma dawać gwarancję niemieckim władzom i instytucjom, że aplikacje tworzone przez nie na platformie CODE-DE będą w pełni bezpieczne.  

Nowa odsłona platformy CODE-DE jest już dostępna do wglądu - została oddana do użytku na początku kwietnia 2020 roku.

Źródło: CloudFerro

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!