Reklama

PRZEMYSŁ KOSMICZNY

Polski nanosystem łączności na użytek rakiet i satelitów. Rusza projekt SUBCOM

Rakieta ILR-33 BURSZTYN 2K. Ilustracja: Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa [ilot.lukasiewicz.gov.pl]
Rakieta ILR-33 BURSZTYN 2K. Ilustracja: Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa [ilot.lukasiewicz.gov.pl]

Konsorcjum obejmujące spółkę Thorium Space i Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa przystępuje do realizacji projektu SUBCOM, którego założeniem jest wprowadzenie na światowy rynek nowatorskich systemów łączności na użytek sektora kosmicznego. Rozwiązanie skierowane jest w szczególności do producentów platform satelitarnych, rakiet suborbitalnych i lekkich rakiet nośnych (zdolnych do wynoszenia w kosmos ładunków o masie do 500 kg), a także rakiet o zastosowaniu militarnym. W toku przygotowań do realizacji i kolejnych zgłoszeń konkursowych projekt zebrał w sumie 38,7 mln PLN dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Spółka Thorium Space rozwija rozwiązanie SUBCOM w konsorcjum z Łukasiewicz - Instytutem Lotnictwa. Celem partnerstwa jest opracowanie i upowszechnienie systemów łączności i nawigacji na potrzeby zastosowań kosmicznych oraz rakietowych. Zwieńczeniem prac ma być umieszczenie na niskiej orbicie ziemskiej (LEO) minikonstelacji trzech satelitów w standardzie cubesat wyposażonych w moduły retransmisyjne.

Projekt SUBCOM realizowany będzie m.in. ze środków przewidzianych na dofinansowanie projektów w konkursie 3/1.1.1/2020 w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowej i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Całkowita wartość projektu SUBCOM sięga ponad 47 mln PLN, z czego sumarycznie dofinansowanie obejmuje kwotę w wysokości 38,7 mln PLN.

Przystępujemy do realizacji projektu SUBCOM, poprzez który chcemy wprowadzić na światowy rynek nowe, innowacyjne systemy łączności. Grupami docelowymi będą producenci platform satelitarnych, rakiet suborbitalnych, małych rakiet orbitalnych (tzw. micro launchers, czyli rakiet zdolnych do wynoszenia na orbitę ładunków użytecznych o masie do 500 kg) oraz rakiet wojskowych.

Paweł Rymaszewski, prezes zarządu Thorium Space

Projekt zakłada prace badawczo-rozwojowe, produkcję prototypów oraz ich weryfikację w warunkach laboratoryjnych – dotyczyć to będzie m.in. kwalifikacji rozwijanego sprzętu w laboratoriach środowiskowych Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa. Następnie przeprowadzona zostanie integracja tych systemów i testy funkcjonalne, zakończone sprawdzianem lotnym na niskim pułapie. Równolegle będą trwały prace związane z adaptacją platformy satelitarnej, którą dysponuje Thorium Space, i jej integracja z rozwijanym w ramach projektu ładunkiem użytecznym.

Projekt SUBCOM pozwoli na testowanie nowych technologii kosmicznych oraz rakietowych. W tym celu wykorzystana zostanie rakieta suborbitalna ILR-33 BURSZTYN 2K opracowana w Łukasiewicz - Instytucie Lotnictwa. Rakieta umożliwi wykonywanie badań naukowych – obejmą one m.in. sondowanie atmosfery, obserwacje astronomiczne ponad atmosferą oraz badania w warunkach mikrograwitacji. Dzięki hybrydowemu napędowi rakietowemu, wykorzystującemu wysoko stężony nadtlenek wodoru, rakieta jest przyjazna środowisku oraz umożliwia elastyczne planowanie misji niedostępne dla tradycyjnych rakiet suborbitalnych.

Dr inż. Paweł Stężycki, dyrektor Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa

Projekt SUBCOM ma pozwolić także na realizację potrzeb przemysłowych, poprzez demonstrację i walidację technologii w locie. Wraz z przeprowadzeniem testów lotnych rozwijane systemy komunikacji rakietowej i satelitarnej osiągną co najmniej VII. poziom gotowości technologicznej (TRL 7). "Ostatecznym sprawdzianem dla projektowanych urządzeń będzie kampania lotna na pokładzie rakiety suborbitalnej ILR-33 BURSZTYN 2K rozwijanej przez Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, w trakcie której przetestowane zostaną systemy komunikacji ziemia-rakieta-satelita oraz inercyjno-radarowy system nawigacji" - podkreślił Paweł Rymaszewski z Thorium Space. "Rakieta zostanie dostosowana do wymogów w zakresie m.in. systemów zasilania, komputera pokładowego oraz struktury. Mam na myśli umożliwienie przeprowadzenia weryfikacji rozwijanych w ramach projektu systemów łączności" - wskazał dalej.

"Udział Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa w projekcie SUBCOM to kolejny przykład praktycznego wykorzystania opracowywanych technologii kosmicznych" - podkreślili przedstawiciele Łukasiewicz-ILOT w okolicznościowym komunikacie. Instytut przypomniał tutaj, że od lat już rozwija także współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) nad branżowymi rozwiązaniami – do tej pory biorąc udział w 20 projektach ESA z dziedziny napędów kosmicznych i technologii rakietowych, będąc liderem w 14 z nich. W ostatnich latach zrealizowano także trzy projekty w tym obszarze w ramach programów Komisji Europejskiej. Osobno doskonalono rozwiązania w projektach finansowanych z NCBR: Instytut wziął udział w czterech takich, dotyczących napędów satelitarnych i rakietowych. "Bliska współpraca z przemysłem ma na celu wdrożenie wyników prac B+R w postaci technologii i produktów na krajowym i europejskim rynku kosmicznym" - deklaruje Łukasiewicz-ILOT.

Realizacja projektu ma umożliwić co do ogółu oferowanie na światowym rynku bardziej nowatorskich systemów łączności. Thorium Space jednocześnie pracuje nad własną stacją 5G. W kwietniu br. projekt ten otrzymał prawie 10 mln PLN dofinansowania z NCBiR.

Źródło: Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa


image
Reklama - z oferty Sklepu Defence24.pl

 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!