Reklama

Sektor krajowy

Creotech przygotowuje się do wejścia na parkiet główny GPW. Spółka publikuje prospekt

Autor. Creotech Instruments

Firma Creotech Instruments S.A. 25 kwietnia br. opublikowała prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną, obejmującą nową emisję akcji oraz sprzedaż części akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Nowa emisja obejmuje nie mniej niż 99.140 i nie więcej niż 396.558 akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję. Oczekiwane wpływy z Oferty publicznej Nowych Akcji - w kwocie 55,7 mln zł netto - zostaną przeznaczone na ukończenie kluczowych projektów R&D oraz zwiększenie zdolności produkcyjnej i sprzedażowej. Zgodnie z harmonogramem, zapisy w Transzy Inwestorów Detalicznych prowadzone będą od 9 do 17 maja br. Zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przyjmowane będą od 19 do 23 maja br. Spółka w ciągu najbliższych tygodni zamierza zadebiutować na rynku głównym GPW w Warszawie.

Reklama

Creotech Instruments informuje, że 25 kwietnia br. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny. Przedmiotem oferty publicznej będzie nie mniej niż 99.140 i nie więcej niż 396.558 nowo emitowanych akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję. Dodatkowo, w ramach oferty publicznej akcji może zostać zaoferowanych nie więcej niż 100.000 Akcji Istniejących sprzedawanych przez Kluczowych Akcjonariuszy Spółki. Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów od Inwestorów Detalicznych, spółka przekaże do publicznej wiadomości suplement do Prospektu z Ceną Maksymalną lub Przedziałem Cenowym. W dniu 13 maja 2022 r. rozpocznie się proces budowy Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. Zapisy na akcje Creotech w ramach Transzy Inwestorów Detalicznych będą przyjmowane w dniach 9 - 17 maja 2022 r. Zapisy dla Inwestorów Instytucjonalnych ruszą w dniu 19 maja i potrwają do 23 maja br.

Reklama

Czytaj też

Reklama
Ubiegły rok był dla Creotech Instruments bardzo pracowity. Zadebiutowaliśmy na NewConnect, wcześniej z sukcesem przeprowadziliśmy ofertę publiczną, dzięki której udało nam się dynamicznie rozwinąć skalę prowadzonego biznesu. Aktualnie przygotowujemy się do kolejnego kroku milowego, jakim będzie przeniesienie akcji naszej spółki na główny parkiet GPW. Zatwierdzenie Prospektu jest więc dla nas bardzo pozytywną wiadomością. Debiut na rynku regulowanym planujemy w najbliższych tygodniach. Aktualnie ruszyliśmy z publiczną ofertą nowych akcji, w ramach której chcemy pozyskać finansowanie o wartości ok. 59,5 mln zł brutto. (...) Dzięki środkom z emisji zdobędziemy tzw. space heritage – będziemy mogli potwierdzić działanie naszych produktów w kosmosie, co pozwoli nam rozpocząć produkcję satelitów o wartości ok. 1 - 4 mln USD za sztukę. (...) Rozbudujemy też moce produkcyjne, dzięki czemu nasze zdolności wytwórcze wzrosną z 10 do przynajmniej 20 satelitów rocznie, wpłynie to także na segment komputerów kwantowych i UAV. Realizacja tych celów powinna pozytywnie wpłynąć na długoterminowe zwiększenie konkurencyjności naszej spółki i pozwolić nam uzyskać znaczącą pozycję na światowym rynku kosmicznym, z koncentracją na Europie Środkowej
Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A.

Spółka pracuje nad strategicznym projektem EagleEye. To 50 kg pierwszy polski mikrosatelita obserwacyjny oparty na opracowanej przez spółkę platformie HyperSat. Projekt realizowany jest w ramach programu finansowanego przez NCBiR. Jego wyniesienie na bardzo niską orbitę okołoziemską planowane jest na lata 2023 - 2024.

Czytaj też

W kwietniu br. firma zakończyła przegląd System Requirements Review projektu PIAST (Polish Imaging Satellites). Tym samym spółka zrealizowała I fazę tego strategicznego projektu, którego celem jest umieszczenie trzech satelitów obserwacyjnych na orbicie okołoziemskiej w 2024 roku. Projekt ma zagwarantować pierwsze, stworzone w Polsce instrumenty Narodowego Systemu Satelitarnej Obserwacji Ziemi na potrzeby Sił Zbrojnych RP.

Konsekwentnie realizowane założenia rozwoju spółki, pozwalają firmie Creotech systematycznie zwiększać poziom przychodów i generować wysokie marże, przy alokacji praktycznie całości wygenerowanych środków na działania R+D. W 2021 r. spółka osiągnęła ok 40 mln zł przychodów ogółem i ponad 3 mln zł wyniku EBITDA.

Liczymy na to, że pozyskany z emisji kapitał pozwoli nam już w ciągu pierwszych 2 lat znacznie zwiększyć skalę działalności. Sprzedaż nawet kilku satelitów umożliwi nam zwiększenie marży EBITDA o kolejne kilkanaście mln zł.
Maciej Kielek, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych w Creotech Instruments

Czytaj też

Spółka informuje, że szczegóły oferty umieścił na swojej stronie internetowej .

Creotech prezentuje również harmonogram działań przed wejściem na parkiet główny Giełdy Papierów Wartościowych:

Autor. Creotech Instruments

Źródło: Creotech Instruments

Reklama

Komentarze

    Reklama