Reklama

Sektor krajowy

Nowy mechanizm finansowy ESA dla Polski. Ruszył pierwszy nabór

Autor. ESA [esa.int]

W ramach nowego mechanizmu finansowania zamówień ESA przeznaczonych ściśle dla polskich wykonawców - Industrial Policy Task Force (IPTF) - ogłoszono pierwszy nabór zgłoszeń projektowych. Jak podała Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) w ogłoszeniu o rozpoczęciu naboru projektów, priorytetowe obszary IPTF objęły zakres tzw. projektów obowiązkowych oraz programów eksploracyjnych. Termin, jaki wyznaczono na składanie projektów w pierwszym cyklu inicjatywy to 14 marca br.

Reklama

IPTF jest mechanizmem mającym zapewnić większy udział polskich podmiotów w przetargach ogłaszanych przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), w krótkim oraz w długim terminie. Rozwiązania przyjęte w ramach tego instrumentu mają pozwolić na dalszy rozwój kompetencji niezbędnych do efektywnego udziału w globalnych łańcuchach dostaw - zapewniając wypełnienie polskich aspiracji związanych z udziałem w największych europejskich i globalnych misjach kosmicznych, które realizowane są w oparciu o konkurencyjne postępowania przetargowe.

Reklama

W procesie opiniowania projektów mają być stosowane standardowe kryteria oceny, zgodne z rekomendacjami ESA (dokument ESA/REG/001), z uwzględnieniem potencjału zwiększania konkurencyjności polskiego przemysłu, w tym m.in.:

  • znaczenie projektu dla przyszłych misji kosmicznych (jaki problem projekt adresuje lub jaką lukę wypełnia?)
  • możliwość zastosowania wyników projektu w sektorze publicznym lub prywatnym w dłuższej perspektywie czasowej (jak prawdopodobne jest przyszłe zapotrzebowanie na rozwijaną technologię?)
  • możliwość włączenia polskich podmiotów w zagraniczne łańcuchy dostaw (czy projekt rozwija wcześniejszą polską aktywność w podobnym obszarze technologicznym?)

Czytaj też

Aby zgłosić projekt do IPTF w pierwszym cyklu naboru należy:

Reklama
  • wypełnić dokument – tzw. „fiszkę ESA" (szablon dostępny na stronie internetowej ),
  • wysłać wypełniony dokument na adres do 14 marca 2022 r. włącznie.

Informacje o wynikach naboru w pierwszym cyklu zostaną przedstawione 13 kwietnia 2022 r. Kolejne nabory mają być ogłaszane w cyklach dwumiesięcznych. Następny planowany jest w maju br.

Projekty zostaną wybrane na podstawie rekomendacji Zespołu Zadaniowego ds. Polityki Przemysłowej (IPTF) ESA-PL, składającego się z przedstawicieli ESA oraz przedstawicieli KPRM, MEiN, MSZ, MRiT i POLSA.

Przedstawiciele Polskiej Agencji Kosmicznej - biorąc pod uwagę skalę instrumentu - podkreślają jego pomocnicze znaczenie w zakresie zwiększania polskiego udziału w łańcuchach dostaw. "IPTF jest mechanizmem mającym zapewnić lepszy udział polskich podmiotów w przetargach ogłaszanych przez ESA, w krótkim oraz w długim terminie. Tak więc obszary priorytetowe, jak również środki finansowe dostępne w ramach mechanizmu, mogą ulec zmianie. Celem mechanizmu nie jest zastąpienie normalnych postępowań ESA" - czytamy w komunikacie z 23 lutego br.

W kwestii szczegółów zaangażowania w ramach IPTF i innych naborów projektowych, POLSA zachęca do kontaktu z ekspertem swojego Departamentu Badań i Innowacji, Zbigniewem Burdzym ([email protected]).

Czytaj też

Reklama

Komentarze

    Reklama