Reklama

Obserwacja Ziemi

POLSA uruchomiła Narodowy System Informacji Satelitarnej

Autor. NASA

27 czerwca br. Polska Agencja Kosmiczna uruchamia pilotażową wersję Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej. Jest to pierwsza w kraju platforma, która integruje bazy danych z serwisów monitoringowych, produkty satelitarne, narzędzia analityczne oraz udostępnia usługi i serwisy oparte na danych satelitarnych. Co ważne, dostęp do NSIS jest bezpłatny.

Reklama

Prawdziwym wyzwaniem w pracach nad platformą NSIS, a zarazem jej największą wartością jest zgromadzenie w jednym miejscu niezależnie dotąd działających serwisów oraz produktów związanych z danymi satelitarnymi. Pochodzą one w szczególności z zasobów POLSA, z europejskiego programu Copernicus oraz od polskich instytucji i podmiotów. Wcześniej wszystkie tego typu zasoby były rozproszone, przez co ich potencjał informacyjny był niewielki dla odbiorcy. Ich integracja otwiera zupełnie nowy rozdział dla tej dziedziny i użytkowników – powiedział prof. Grzegorz Wrochna, Prezes POLSA.

Reklama
Autor. Polska Agencja Kosmiczna
Reklama

Narodowy System Informacji Satelitarnej będzie wsparciem dla administracji pod kątem planowania strategicznych inwestycji, czy zarządzania kryzysowego. Poprzez integrację różnego rodzaju zobrazowań i wyników ich analiz, będzie kompleksowym źródłem informacji o stanie środowiska, szczególnie w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, podczas których szybka reakcja jest kluczowa.

Czytaj też

NSIS umożliwia efektywne i ciągłe dostarczanie informacji dostosowanych do potrzeb użytkowników, Pozwoli kompleksowo monitorować zmiany klimatu i wdrażać działania zaradcze, kontrolować stan środowiska, prowadzić gospodarkę leśną i wodną, jak również planować uprawy rolne oraz rozwój infrastruktury turystycznej. Pomoże podejmować długoterminowe decyzje dotyczące zagospodarowania przestrzennego, rozwoju komunikacji miejskiej i transportu oraz monitorowania jakości powietrza.

Dane satelitarne mają również niezwykle istotne znaczenie w zarządzaniu kryzysowym, umożliwiając podejmowanie działań z odpowiednim wyprzedzeniem i adekwatnie do potrzeb. Istotną sprawą w tym kontekście jest łatwy i szybki dostęp do odpowiednich zasobów, dostosowany do potrzeb lokalnych użytkowników.

Czytaj też

W ramach platformy zostały wyodrębnione trzy podstawowe komponenty:

  • Portal NSIS,
  • Rynek usług,
  • Baza wiedzy.

Portal NSIS to narzędzie służące do wykonywania podstawowych analiz przestrzennych na produktach satelitarnych. Portal umożliwia także wykorzystanie danych z zewnętrznych platform i serwisów, udostępniających swoje zasoby bezpłatnie.

Czytaj też

Rynek usług to miejsce integrowania potrzeb użytkowników z gotowymi rozwiązaniami technicznymi istniejącymi na rynku, zarówno komercyjnymi, jak i opensource. Poprzez udostępnienie rozwiązań oferowanych przez podmioty sektora kosmicznego jest także miejscem wsparcia ich działalności.

Baza wiedzy gromadzi w jednym miejscu informacje naukowe, techniczne oraz użytkowe, które tworzą kompendium wiedzy dla wszystkich użytkowników. Jest także przewodnikiem po dostępnych produktach satelitarnych, najważniejszych serwisach monitoringowych, a także praktycznych zastosowaniach danych i produktów satelitarnych w kraju i za granicą, stanowiących bazę dobrych praktyk.

Czytaj też

Nowoczesne gospodarki opierają się na technologiach satelitarnych. NSIS będzie pełnił rolę stymulującą innowacyjność zarówno dostawców jak i użytkowników, których obszarem działań jest obserwacja Ziemi. System został tak zbudowany, że pozwala na skalowanie oraz dołączanie kolejnych modułów. Jego otwarta architektura umożliwia płynną współpracę z innymi systemami tego typu, jak i niezbędną rozbudowę w przyszłości – powiedziała Jolanta Orlińska, Dyrektor Departamentu Obserwacji Ziemi, odpowiedzialna za platformę.

NSIS zwiększy efektywność działań państwa oraz podniesie konkurencyjność gospodarki poprzez upowszechnienie wykorzystywania danych satelitarnych przez administrację publiczną i instytucje wykonujące zadania publiczne.

Czytaj też

POLSA tworzy Narodowy System Informacji Satelitarnej w oparciu o kluczowe dla rozwoju polskiej gospodarki dokumenty strategiczne. Wynikają one bezpośrednio z zapisów Polskiej Strategii Kosmicznej (uchwała Nr 6 Rady Ministrów dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Polskiej Strategii Kosmicznej, M. P. poz. 203). Wdrożenie NSIS zostało zawarte także w Krajowym Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, w Komponencie A: „Odporność i konkurencyjność gospodarki". Komponent ten wskazuje na konieczność rozbudowy krajowego systemu serwisów monitoringowych, produktów, narzędzi analitycznych i usług i towarzyszącej infrastruktury wykorzystujących dane satelitarne.

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna

Czytaj też

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!