Reklama

Obserwacja Ziemi

Widziane z orbity: Rosja wyciąga Piony z magazynu

2S7 (zdjęcie poglądowe)
Autor. Nickel nitride, Wikipedia

Rosyjskie składy wojskowe w trakcie wojny z Ukrainą stale opróżniają się. W jednym z nich na przestrzeni kilku miesięcy zauważono zmniejszający się ilostan armat samobieżnych 2S7 Pion (Piwonia). Omski skład od kwietnia do połowy lipca zubożał o 60 dział.

Reklama

Jeden z użytkowników Twittera, Benjamin Pittet, zauważył na podstawie zdjęć satelitarnych, że ze 94. składu Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej położonego w Omsku w przeciągu minionych kilku miesięcy ubyło kilkadziesiąt armat samobieżnych 2S7 Pion. Jak wynika z Map Google w kwietniu 2022 roku, czyli z najnowszego ogólnodostępnego dla tego regionu zobrazowania wykonanego przy użyciu satelitów Airbus i Maxar, w składzie znajdowało się 170 Piwonii. Każdy z użytkowników może "zajrzeć" do bazy używając następujących współrzędnych: 55°00'55.0"N, 73°23'37.0"E.

Reklama

Czytaj też

Reklama

Następnie użytkownik Twittera posłużył się danymi pozyskanymi przez firmę Planet dnia 2 czerwca. Wówczas w Omsku doliczono się 135 Pionów, zaś po upływie półtora miesiąca 18 lipca - 110 2S7. Oznacza to, że od kwietnia do lipca z wojskowej składnicy wyjechało 60 dział samobieżnych, które najpewniej skierowano do Ukrainy lub zostanie w najbliższym czasie przerzucona z rezerwy materiałowej do wykorzystania bojowego. Mogą one zastąpić zniszczone przez Siły Zbrojne Ukrainy Piwonie lub zwiększyć siłę rażenia rosyjskiej artylerii.

94.Skład Wojsk Rakietowo-Artyleryjskich jest jednostką podległą Głównej Dyrekcji Wojsk Rakietowych i Artylerii Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. Zajmuje powierzchnię 1,9 km2 i jest niczym innym jak znacznie rozbudowaną składnicą sprzętu gotowego do wykorzystania przez rosyjską armię na wypadek wojny. Wojskowa składnica pomimo otoczenia przez rozrastające się miasto w postaci ponadmilionowego Omska jest dobrze połączona z siecią kolejową RŻD (kolei rosyjskich). Ponadto warto wspomnieć w Omsku funkcjonuje jednostka wojskowa nr 63779, która zajmuje się naprawą sprzętu i uzbrojenia.

Dalekosiężna armata samobieżna 2S7 Pion kal. 203 mm znajdowała się w nielicznych siłach zbrojnych państw-członków Układu Warszawskiego od drugiej połowy lat siedemdziesiątych XX wieku, najpierw debiutując w Siłach Zbrojnych ZSRR w 1976 roku, a później w Czechosłowacji oraz w Polsce. Bojowo zadebiutował w wojnie radziecko-afgańskiej, zaś następnie był używany przez SZ FR we wszystkich wojnach z jej udziałem, w tym w Czeczenii oraz już w Donbasie w 2014 roku.

Czytaj też

Armatohaubicę samobieżną modernizowano w trakcie służby w Armii Radzieckiej/Rosyjskiej - w 1983 roku tworząc system 2S7M (Małka) zwiększono szybkostrzelność do 2,5 strz./min. dodano nowy mocniejszy silnik i zwiększono podstawową jednostkę ogniową z 4 do 8 pocisków. Jak podaje portal Defence24 na przełomie roku 2021 i 2022 największymi użytkownikami tego systemu była Ukraina, mając do dyspozycji 90 maszyn oraz Rosja z około 60 armatami w służbie czynnej. Niemniej znaczna ilość dalekosiężnych radzieckich ahs - w liczbie 260 sztuk - była rozlokowana w wielu składnicach, takich jak ta w Omsku. W wypadku rosyjskich Piwonii oraz Małek dodajmy też, że w grudniu 2021 roku zakończono modernizację polegającą na ulepszeniu m.in. układu jezdnego.

Reklama

Komentarze

    Reklama