Autor

Aleksandra Radomska

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Recenzentka w dwóch czasopismach naukowych - Safety & Defense oraz Przegląd Nauk o Obronności. Junior Research Fellow w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Specjalizacja: militaryzacja i zbrojenie operacyjnej domeny kosmicznej.