Reklama

Europa

ESA pogłębia współpracę z Meksykiem

Autor. ESA

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) i Meksykańska Agencja Kosmiczna (AEM) podpisały 14 lutego br. umowę o współpracy. Celem zawartego porozumienia jest umożliwienie Meksykowi i ESA stworzenia ram dla bardziej intensywnej współpracy w ramach przyszłych, wspólnych projektów.

Reklama

14 lutego br. w siedzibie Meksykańskiej Agencji Kosmicznej w Mexico City została podpisana umowa, na podstawie której AEM oraz ESA zobowiązały się do współpracy w zakresie wzajemnego rozwoju możliwości w kosmosie. Potrzebne do tego jest przede wszystkim stworzenie ram dla bardziej intensywnej kooperacji w ramach przyszłych projektów. Udział w wydarzeniu wzięli Eric Morel de Westgaver, będący dyrektorem ESA ds. europejskich, prawnych i międzynarodowych oraz Salvador Landeros Ayala, czyli dyrektor generalny AEM. Obecny był także Rogelio Jimenez, pełniący funkcję meksykańskiego podsekretarza infrastruktury, komunikacji i transportu.

Reklama
Reklama

Jak czytamy w komunikacie Europejskiej Agencji Kosmicznej, podczas pobytu w Meksyku przedstawiciele ESA odbyli spotkanie także z delegatem Agencji Kosmicznej Ameryki Łacińskiej i Karaibów (ALCE), a także odwiedzili Narodowy Instytut Astrofizyki, Optyki i Elektroniki w Meksyku, gdzie rozpoczęto negocjacje dotyczące przyszłych projektów w zakresie edukacji, obserwacji Ziemi i zintegrowanych aplikacji z meksykańskimi podmiotami. Należy przy tym podkreślić, że od momentu powstania Meksykańskiej Agencji Kosmicznej w 2010 r. prowadziła ona rozmowy z ESA w sprawie wspólnych projektów, natomiast dopiero w ostatnich kilku latach zostały one zintensyfikowane, czego efektem jest opisywane porozumienie.

Czytaj też

ESA informuje, że do tej pory przeprowadzono wspólnie z AEM kilka spotkań, wymian, szkoleń i projektów dotyczących zastosowań technologii kosmicznych, natomiast najważniejszą dziedziną, w której prowadzona była kooperacja to obserwacja Ziemi. Pomagała ona m.in. w monitorowaniu alg Sargassum dewastujących wybrzeże Meksyku, czy także w zarządzaniu zasobami rybnymi, nie tylko w Meksyku, ale i pod względem globalnym. Europejska Agencja Kosmiczna udostępnia także dane nawigacyjne z systemu GNSS (Global Navigation Satellite Systems).

Meksykańska Agencja Kosmiczna jest rządową instytucją założoną w lipcu 2010 roku. AEM odpowiada za nadzór nad meksykańskim programem kosmicznym oraz za wskazywanie celów i strategii rozwoju meksykańskiego przemysłu kosmicznego. AEM odgrywa bardzo istotną rolę w swoim rejonie pod względem zdolności kosmicznych. Jest ona ściśle związana z Argentyńską Agencją Kosmiczną (CONAE), która w ubiegłym roku podpisała porozumienie o współpracy z Polską Agencją Kosmiczną (POLSA).

Czytaj też

Polska również współpracuje z Meksykańską Agencją Kosmiczną, czego efektem było podpisanie porozumienia w kwietniu 2017 r. Miało to na celu nawiązanie współpracy w obszarze zarządzania danymi satelitarnymi (w tym rozbudowy infrastruktury naziemnej oraz wykorzystania danych w administracji państwowej) oraz wymiany informacji dotyczących technologii komunikacyjnych i obserwacji Ziemi.

Komentarze