Reklama

Świat

Narodziny kanadyjskich sił kosmicznych

Autor. RCAF

Kanadyjski Departament Obrony Narodowej poinformował, że w ramach Królewskich Kanadyjskich Sił Powietrznych doszło do powołania 3. Dywizji, która będzie w całości odpowiedzialna za rozwijanie krajowych zdolności wojskowych w domenie kosmicznej. Na kontynencie północnoamerykańskim jest to następna powołana formacja sił kosmicznych po tym jak Stany Zjednoczone rozwijają ją jako odrębny rodzaj sił zbrojnych.

Reklama

Jak czytamy z komunikatu kanadyjskiego rządu, 22 lipca w Królewskich Kanadyjskich Siłach Powietrznych (RCAF - Royal Canadian Air Force) powołano do życia 3. Dywizję (3 Canadian Space Division) obok istniejących dwóch. W ceremonii utworzenia nowego związku taktycznego udział wzięli: minister obrony narodowej Anita Anand, szef sztabu generalnego gen. Wayne Eyre, dowódca komponentu powietrznego gen. broni Al Meinzinger, dowódca 3. Dywizji gen. brygady Mike Adamson. Uroczystość odbyła się w siedzibie Kanadyjskich Sił Zbrojnych w Ottawie.

Reklama
Zdolności oparte na przestrzeni kosmicznej są kluczowe dla współczesnych operacji wojskowych. Muszą być zintegrowane z Kanadyjskimi Siłami Zbrojnymi i zakorzenione w naszym planowaniu operacyjnym. Utworzenie 3. Dywizji oznacza kolejny krok naprzód w rozwoju wiedzy i zdolności.
gen. Wayne Eyre, szef sztabu generalnego
Reklama

Czytaj też

3.Dywizja ewaluowała ze struktur i pododdziałów działających przy dyrektorze generalnym ds. kosmicznych. Od 2020 roku funkcję dyrektora pełnił wspomniany powyżej gen. Mike Adamson. Do jego zadań należy zrekrutowanie i stworzenie zaplecza osobowego nowego związku. Jest także odpowiedzialny za wykorzystywanie przyznanych mu sił i środków do zabezpieczania interesów i wsparcia operacji Kanadyjskich Sił Zbrojnych. Te zadania są tożsame z rolą wydzielonej kosmicznej części RCAF, która ma wspierać również działania m.in. w zakresie C3 (komunikacji, dowodzenia i kontroli) czy też nawigacji i ratownictwa.

W kontekście nadzoru nad operacjami wojskowymi i zabezpieczaniem interesów Kanady domena kosmiczna teraz ma kluczowe znaczenie. (...) Powołanie 3. Dywizji powoduje to (...), że zgrywamy się z naszymi sojusznikami, który w siłach zbrojnych posiadają podobne dowództwa kosmiczne.
gen broni Al Meinzinger,

Dywizja wchłonęła również funkcjonujące wcześniej Kanadyjskie Centrum Operacji Kosmicznych (Canadian Space Operations Centre - CANSpOC), które monitorowało przestrzeń kosmiczną m.in. pod kątem zagrożeń nadchodzących z kosmosu, nadchodzących zagrożeń balistycznych, pogody kosmicznej. Teraz CANSpOC działa w ramach 7. eskadry wsparcia operacji (7 Operations Support Squadron)

Czytaj też

3.Kanadyjska Dywizja Kosmiczna docelowo zatrudni 175 personelu wojskowego i cywilnego w ciągu najbliższych lat. Będzie to stanowiło wzrost o 85 miejsc pracy względem formacji działających przy dyrektorze generalnym ds. kosmosu. Podstawowym oddziałem jest 7. skrzydło, które zostało reaktywowane po redukcji RCAF w 1990 roku, które składa z formowanej 7. eskadry operacji kosmicznych ( 7 Space Operations Squadron) i 7. eskadry wsparcia operacji.

Na kontynencie północnoamerykańskim jest to już druga tego typu inicjatywa. Najlepiej rozwinięte siły kosmiczne, które funkcjonują na dodatek jako odrębny rodzaj sił zbrojnych, posiadają Stany Zjednoczone. Ponadto warto też dodać, że meksykańskie ministerstwo obrony również interesuje się przestrzenią kosmiczną, aczkolwiek ichniejsze wojsko funkcjonuje bez wyodrębnionych i dedykowanych struktur ds. przestrzeni pozaziemskiej. Z kolei jeśli spojrzymy na Wspólnotę Narodów to mamy do czynienia z trzecim z kolei powołanym komponentem odpowiedzialnym za przestrzeń kosmiczną obok podobnych formacji w Wielkiej Brytanii (dowództwo sformowane w 2021 r.) i Australii (styczeń 2022 r.).

Czytaj też

Reklama

Komentarze

    Reklama