Reklama

Rynek globalny

Satelity od ICEYE kluczowymi elementami nowych konstelacji

Autor. ICEYE [iceye.com]

Polsko-fiński koncern ICEYE zawarł w ostatnim czasie kolejne porozumienia z międzynarodowymi partnerami. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji i eksploatacji zaawansowanych satelitów radarowej obserwacji Ziemi z użyciem radarów wyposażonych w syntetyczną aperturę (SAR). Na mocy świeżo podpisanych umów sensory tego dostawcy zasilą tworzone konstelacje teledetekcyjne, budowane pod kątem prowadzenia skoordynowanych obserwacji satelitarnych z wykorzystaniem różnych dostępnych dziś metod.

Reklama

Pierwsza umowa dotyczy współpracy z firmą BAE Systems. Dotyczy ona stworzenia składającej się z czterech urządzeń konstelacji satelitów obserwacji Ziemi pod nazwą Azalea. Statki kosmiczne tworzące tę grupę umożliwią prowadzenie obserwacji optycznych, obserwacji radarowych oraz prowadzenie radioelektronicznego monitoringu (RF) tego, co dzieje się na powierzchni naszej planety.

Reklama

W systemie Azalea urządzenia tworzące segment kosmiczny będą już na swoich pokładach korzystać z uczenia maszynowego i innych sposobów przetwarzania danych. Rezultaty podejmowanych przez algorytmy analiz i wynikające z nich informacje wywiadowcze będą niezwłocznie przekazywane z orbity użytkownikom końcowym znajdującym się w dowolnym miejscu na Ziemi, do użycia na poziomie strategicznym bądź taktycznym.

Klaster satelitarny Azalea będzie przetwarzać dane w kosmosie, by zapewnić ścieżki realizowanego cyfrowo wywiadu wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. Rozumiemy, jak ważne jest rozpoznanie kosmiczne w każdej domenie, niezależnie od tego, czy chodzi o informowanie dowództwa strategicznego, ostrzeżenie okrętu wojennego, czy dostarczanie informacji wywiadowczych w czasie rzeczywistym siłom działającym na lądzie. Wyniesienie satelitów Azalea w 2024 r. będzie znaczącym krokiem naprzód na drodze do budowy przez Wielką Brytanię suwerennych zdolności w przestrzeni kosmicznej.
Dave Armstrong, Group Managing Director w BAE Systems Digital Intelligence

Czytaj też

Zgodnie z założeniami przyszły klaster będzie oferować wysoki poziom bezpieczeństwa i odporności systemu, poprzez zapewnienie łączności między poszczególnymi działającymi w przestrzeni kosmicznej satelitami. Azalea ma umożliwić ponadto jednoczesne wykonywanie zadań dla wielu klientów za sprawą w pełni rekonfigurowalnego systemu.

Reklama

Informacja o drugim podjętym partnerstwie została przez ICEYE udostępniona w połowie września br. W tym przypadku chodzi o kooperację z firmą SATLANTIS, podmiotem specjalizującym się w optycznej obserwacji Ziemi, działającym w duchu New Space. Obydwa przedsiębiorstwa planują wspólnie zbudować konstelację satelitarną Tandem for Earth Observation (Tandem4EO).

Klaster Tandem4EO będzie się składać z czterech satelitów – dwóch radarowych od ICEYE oraz dwóch optycznych od SATLANTIS. Wszystkie te urządzenia trafią na heliosynchroniczną niską orbitę okołoziemską i będą wyposażone w sensory zdolne do pozyskiwania zobrazowań z rozdzielczością lepszą niż 1 m/piksel.

Czytaj też

W przestrzeni kosmicznej satelity SAR będą podążać wokół planety w układzie określanym jako bistatic formation. Takie skoordynowanie działań sensorów od ICEYE umożliwi prowadzenie przez obydwa urządzenia jednoczesnej akwizycji radarowej. Ta zdolność pozwoli na pozyskiwanie danych pod kątem stosowania precyzyjnej interferometrii SAR (InSAR), co umożliwia m.in. wykrywanie z dużą dokładnością zmian zachodzących na powierzchni Ziemi. Dwa satelity optyczne bardzo wysokiej rozdzielczości od SATLANTIS będą podążać po orbitach za sensorami SAR.

Program budowy konstelacji Tandem for Earth Observation będzie wspierać realizację kosmicznej strategii Unii Europejskiej. Szczególną rolę ma przy tym odegrać Hiszpania. Działające zakłady produkcyjne i badawczo-rozwojowe firmy ICEYE w hiszpańskiej Jumilli, jak również siedziba SATLANTIS w Bilbao, wypełnią kluczowe zadania w zakresie rozpoczętej współpracy, rozwoju niezbędnych zdolności i produkcji infrastruktury. Obydwa przedsiębiorstwa będą konsekwentnie zwiększać swoje inwestycje na Półwyspie Iberyjskim, jednocześnie wzmacniając stosowanie aplikacji opartych na obserwacji Ziemi w innych regionach Unii Europejskiej oraz rozwój lokalnego ekosystemu przemysłowego zgodnie z trendem New Space.

Obserwacja Ziemi dotyczy w ostatecznym rozrachunku pełnego zrozumienia tego, co dzieje się w wybranej lokalizacji. Celem uzyskiwania solidnej i szybkiej analizy łączenie zalet satelitów optycznych i SAR w jednej konstelacji przynosi niezwykle przydatne informacje interesariuszom w Hiszpanii i Europie.
Rafał Modrzewski, CEO i współzałożyciel ICEYE

Dzięki ściśle skoordynowanym działaniom czterech satelitów konstelacja Tandem4EO ma dostarczyć innowacyjne rozwiązania związane z katastrofami naturalnymi, bezpieczeństwem, monitoringiem stanu środowiska na lądzie i morzu czy śledzeniem rozbudowy infrastruktury naziemnej.

Czytaj też

Połączenie SAR i obrazowania optycznego z możliwościami, jakie daje wideo, ma zagwarantować nowy poziom skuteczności w szczegółowej ocenie tego, co dzieje się na badanym obszarze zainteresowania w danym momencie, a potem z biegiem czasu. Twórcy zapewniają, że dzięki takiemu podejściu, opartemu na wykorzystaniu dwóch rodzajów instrumentów obserwacyjnych, użytkownicy systemu doświadczą korzyści wynikających z wszechstronności, niezawodności i łatwości obsługi proponowanego rozwiązania.

Źródło: ICEYE

Reklama

Komentarze

    Reklama