Reklama

Sektor krajowy

PIAST coraz bliżej. Pierwsza faza programu zakończona

Autor. Creotech Instruments

Spółka Creotech Instruments S.A. poinformowała o zakończeniu przeglądu projektu (System Requirements Review). Oznacza to realizację I fazy programu PIAST, którego celem jest umieszczenie satelitów obserwacyjnych na orbicie okołoziemskiej w 2024 r.

Reklama

Creotech Instruments S.A. osiągnął kamień milowy w projekcie PIAST – spółka jest coraz bliżej umieszczenia satelitów obserwacyjnych na orbicie okołoziemskiej. Projekt ten ma zagwarantować pierwsze, stworzone w Polsce instrumenty narodowego systemu satelitarnej obserwacji Ziemi na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Dla firmy Creotech Instruments będzie to również pierwsze komercyjne wdrożenie autorskiej platformy HyperSat.

Reklama

Czytaj też

Reklama
Z satysfakcją informuję, że osiągnęliśmy pierwszy kamień milowy w programie PIAST dot. budowy satelitów obserwacyjnych. Zakończyliśmy przegląd projektu, tzw. ,,System Requirements Review’’, który stanowi jeden z czterech głównych przeglądów w procesie projektowania i budowy konstelacji satelitarnej PIAST. Pozostałe to Preliminary Design Review, Critical Design Review i Flight Readiness Review. Pozwala to na przejście projektu do kolejnej fazy, a tym samym istotną redukcję ryzyka technologicznego.
Grzegorz Brona, prezes zarządu Creotech Instruments

PIAST (Polish ImAging SaTellites) to przedsięwzięcie prowadzone w ramach programu SZAFIR, którego założeniem jest wykorzystanie potencjału współpracy jednostek naukowych oraz prywatnych przedsiębiorców w zakresie rozwoju kluczowych dla bezpieczeństwa i obronności rozwiązań. W skład konsorcjum wchodzi spółka Creotech Instruments, a liderem projektu jest Wojskowa Akademia Techniczna. Ostatecznym odbiorcą rezultatów misji PIAST jest Ministerstwo Obrony Narodowej.

W ramach projektu PIAST zbudujemy oraz dostarczymy trzy platformy satelitarne w pełni oparte o naszą autorską platformę HyperSat. Naszym zadaniem będzie integracja działania satelitów z teleskopami optycznymi oraz napędem opracowanym specjalnie na potrzeby tego przedsięwzięcia. Jestem dumny, że Creotech Instruments bierze udział projekcie, który jako pierwszy w Polsce pozwoli stworzyć instrumenty narodowego systemu satelitarnej obserwacji Ziemi na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Co ważne, będzie to także dla nas okazja do pierwszego komercyjnego zastosowania wspomnianej platformy HyperSat.
Grzegorz Brona

Czytaj też

Projekt PIAST jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) i realizowany jest przez konsorcjum firm oraz instytucji badawczych: Creotech Instruments S.A., Centrum Badań Kosmicznych PAN, Scanway Sp. z o.o., Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, PCO S.A. (spółka Polskiej Grupy Zbrojeniowej) pod przewodnictwem Wojskowej Akademii Technicznej (WAT).

PIAST to nie jedyny strategiczny projekt, przy którym obecnie bierze udział zespół inżynierów Creotech Instruments. Spółka wraz z dwoma partnerami biznesowymi pracuje także przy programie EagleEye, w ramach którego opracowywany jest mikrosatelita obserwacyjny Ziemi. Jego wyniesienie na niską orbitę okołoziemską planowane jest na 2023/2024.

Źródło: Creotech Instruments S.A.

Reklama

Komentarze (1)

  1. były porucznik zmechu

    Świetnie ! Moje gratulacje - myślę, że jest to jeden z najważniejszych projektów, mających związek z rozbudowa naszej obronności.

Reklama