Sektor krajowy

Polska i Singapur partnerami w kosmosie

Fot. Klaster Technologii Kosmicznych

Klaster Technologii Kosmicznych i Singapore Space & Technology Ltd podpisali protokół ustaleń o współpracy. Uroczyste wydarzenie miało miejsce 15 lutego br. podczas dorocznej, szesnastej już edycji Global Space and Technology Convenction w Singapurze, która odbywała się w dniach 15-16 lutego br. Sygnatariuszem po stronie Singapore Space & Technology Ltd była Lynette Tan, Chief Executive SSTL, natomiast po stronie Klastra Technologii Kosmicznych - Rafał Magryś, Przewodniczący Rady Klastra KTK.

Jak mogliśmy się dowiedzieć, opisywana współpraca będzie dotyczyć obszaru rozwoju technologii kosmicznych i transferu wiedzy. Ma także wesprzeć Klaster Technologii Kosmicznych w podejmowanych działaniach na rynkach zagranicznych. Każdy z sygnatariuszy posiada liczne relacje w swoich krajach i za granicą, co umożliwia wzajemną pomoc w dotarciu do nowych partnerów biznesowych i wzajemne rekomendacje w tym obszarze. Rangę tego istotnego dla polskiego przemysłu kosmicznego wydarzenia podnosi fakt, że przy podpisaniu umowy obecny był również Minister Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych RP, nadzorujący Grupę Kapitałową EXATEL.

Przewodniczący Rady Klastra KTK, Rafał Magryś, podkreślił odnośnie do wydarzenia, że nie bez powodu pierwsza umowa partnerska Klastra została zawarta właśnie z firmą singapurską. Dodał, że KTK, podobnie jak SSTL, widzi rosnącą rolę przemysłu kosmicznego w gospodarkach państwowych i gospodarce globalnej. Należy przy tym pamiętać, że Singapur jest jednym z kilku centrów biznesowych i technologicznych świata. Jest także liderem przemysłu lotniczego i kosmicznego w regionie Pacyfiku. Singapurczycy cenią konkretne działania i są bardzo otwarci na współpracę z partnerami, którzy poważnie traktują zawierane partnerstwa.

Klaster Technologii Kosmicznych poszukuje właśnie takich partnerów: konkretnych, otwartych, godnych zaufania, będących liderami w obszarze technologii kosmicznych. Wierzymy, że współpraca Singapuru i Polski zaowocuje w postaci nowych technologii kosmicznych i wdrożeń nie tylko na skalę regionalną, ale i światową, i przyczyni się do wzrostu znaczenia obu państw w nowej globalnej gospodarce kosmicznej.
oznajmił Rafał Magryś
Fot. Klaster Technologii Kosmicznych

Czytaj też

Jak oznajmił Minister Maciej Małecki, Polska z roku na rok chce dynamicznie zwiększać swój udział w globalnym rynku kosmicznym, a jeden z celów Polskiej Strategii Kosmicznej zakłada osiągnięcie progu 3% udziałów w obrocie na europejskim rynku kosmicznym do 2030 r. Podkreślił on także inny, również ważny cel, którym jest znaczne zwiększenie wykorzystania danych satelitarnych przez administrację publiczną w celu skuteczniejszej realizacji zadań, szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, gdyż cały świat jest obecnie świadkiem tego, jak ważna jest łączność satelitarna podczas wojny na Ukrainie. W związku z tym warto nie tylko mieć zaufanych partnerów w tej dziedzinie, ale posiadać swój niezależny ekosystem łączności satelitarnej.

W bezpieczeństwie informacji przekazywanych przy użyciu systemów satelitarnych coraz większą wagę odgrywa technologia kwantowa, szczególnie kwantowe szyfrowanie informacji i dystrybucja klucza kwantowego. O tych obszarach współpracy chcemy z podmiotami singapurskimi rozmawiać, w tych obszarach działają również podmioty z polskiego sektora kosmicznego, między innymi EXATEL. Nie stoimy z boku, kiedy inne kraje włączają się w trwający bieg ku przyszłości. W osiągnięciu naszych celów niezbędna jest wymiana wiedzy i doświadczenia w zakresie technologii kosmicznych. Usługi i produkty rynku kosmicznego wspierają bardzo nasze codzienne życie tu, na Ziemi, ale wymagają wykwalifikowanych kadr. Właśnie dlatego podpisujemy to porozumienie z naszym Partnerem z Singapuru, żeby współpracować i wymieniać się wiedzą i doświadczeniem, aby odpowiadać na coraz to nowe potrzeby naszych społeczeństw i gospodarek.
dodał Minister Maciej Małecki

Czytaj też

Klaster Technologii Kosmicznych działa na rzecz współpracy i promocji polskiego przemysłu kosmicznego. Organizacja powstała z inicjatywy EXATEL – polskiego operatora telekomunikacyjnego i skupia czołowe podmioty z sektora kosmicznego. W skład Klastra wchodzą najważniejsze krajowe firmy komercyjne (zarówno prywatne, jak i spółki Skarbu Państwa), organizacje naukowo-badawcze, przedstawiciele środowiska akademickiego oraz instytucje otoczenia sektora kosmicznego. Więcej informacji o KTK znajduje się pod poniższym linkiem.

Z kolei Singapore Space and Technology Ltd (SSTL) to pozarządowa organizacja kosmiczna z siedzibą oczywiście w Singapurze. Misją SSTL jest rozwój technologii kosmicznych poprzez łączenie różnych graczy w rozwijającym się sektorze kosmicznym z agencjami rządowymi w regionie, firmami technologicznymi B2B i B2C oraz organizacjami pozarządowymi. Nacisk kładziony jest na przyspieszenie przyjmowania i komercjalizacji innowacji związanych z przestrzenią kosmiczną oraz rozwijanie talentów kosmicznych szybciej niż konkurencja.

Źródło: materiał przygotowany we współpracy z Exatel S.A.

Czytaj też

Komentarze