Reklama

Sektor krajowy

Polska spółka będzie współtworzyła unijny komputer kwantowy

Autor. Creotech Instruments S.A

Międzynarodowe konsorcjum pod przewodem Uniwersytetu w Innsbrucku, którego członkiem jest polska spółka Creotech Instruments, zostało wybrane przez Komisję Europejską do projektu budowy pierwszego dużego komputera kwantowego dla Unii Europejskiej. Celem tego przedsięwzięcia jest budowa 100-kubitowego komputera kwantowego do 2025 r. oraz uzyskanie gotowości technologicznej do budowy 1000-kubitowego rozwiązania do 2029 r.

Reklama

Spodziewany budżet pierwszego etapu dla konsorcjum, w którego skład wchodzi Creotech, wyniesie ok 18 - 20 mln EUR. Pierwsza faza projektu będzie w pełni finansowana z Quantum Flagship – programu dedykowanego rozwojowi technologii kwantowych w ramach Horyzontu Europa. Zawarcie umowy ramowej planowane jest na 2022 r. Szacuje się, że w 2026 r. wartość globalnego rynku komputerów kwantowych osiągnie 1 mld USD, w porównaniu z 472 mln USD z 2021 r.

Reklama
Komputery kwantowe to najbardziej obiecujący obszar rozwoju technologii obliczeniowych i cyfrowych, a największą siłą kwantowych komputerów są kubity, czyli jednostki informacji kwantowej. Dlatego z ogromną satysfakcją i dumą pragnę poinformować, że 13 maja br. Creotech Instruments otrzymał zaproszenie od Komisji Europejskiej do wyjątkowego projektu, jakim będzie stworzenie dużego kwantowego komputera dla Unii Europejskiej. To pierwsze tak duże zamówienie z zakresu komputerów kwantowych w historii UE, dlatego czujemy się niezwykle wyróżnieni. Projekt będzie realizowany w ramach konsorcjum pod przewodem Uniwersytetu w Innsbrucku, a jego celem będzie budowa 100-kubitowego komputera kwantowego do 2025 r. oraz uzyskanie gotowości technologicznej do budowy 1000-kubitowego rozwiązania do 2029 r. To bardzo ważny moment w historii naszej firmy, ponieważ jest to nie tylko szansa na zaprezentowanie naszych możliwości w środowisku międzynarodowym, ale i możliwość przeniesienia Creotech Instruments na nowy poziom rozwoju. Oczywiście jednym z naszych najważniejszych celów biznesowych w krótkiej perspektywie jest umieszczenie na orbicie okołoziemskiej satelity EagleEye, a następnie satelitów obserwacyjnych dla segmentu obronności w ramach projektu PIAST, ale zdobywając tak kluczowy projekt z zakresu technologii kwantowych możemy stworzyć technologię, która pozwoli nam zdobyć pozycję lidera na europejskim rynku elektroniki do komputerów kwantowych i w efekcie podnieść także konkurencyjność naszych rozwiązań w segmencie satelitarnym. Liczymy na powodzenie tego strategicznego dla nas projektu i jesteśmy gotowi do jego rozpoczęcia. W pierwszej kolejności oczywiście wymagane jest zawarcie umowy ramowej, a to planowane jest na 2022 r.
Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A.
Reklama

Podpisanie umowy z Komisją Europejską zapewni Spółce dostęp do narzędzi finansowania przeznaczonych tylko dla dwóch konsorcjów wybranych do umowy ramowej. Wniosek o finansowanie dla pierwszego – 3,5 letniego – etapu projektu firma Creotech Instruments planuje złożyć na przełomie Q2 i Q3 br. Spodziewany budżet pierwszej fazy projektu dla konsorcjum, w którego skład wchodzi Creotech, wyniesie 18 - 20 mln EUR. Finansowanie będzie pochodzić w 100 proc. z Quantum Flagship – programu dedykowanego rozwojowi technologii kwantowych w ramach Horyzontu Europa.

Czytaj też

Jak pinformowała dr Anna Kamińska w Creotech Instruments S.A., odpowiedzialna za rozwój segmentu kwantowego, eksperci zaangażowani w projekt będą odpowiedzialni za opracowanie i wdrożenie elektroniki sterującej komputerem kwantowym. Dr Anna Kamińska wyjaśnia, że chodzi tu dokładniej o podsystem odczytu stanu kubitów, a także podsystem kriogeniczny odpowiedzialny za dostarczanie sygnałów do pułapki jonowej oraz kriogeniczne układy scalone ASIC służące do sterowania pozycją i transportem kubitów pomiędzy sekcjami procesora kwantowego. Dodała ona także, że układy są niezbędne do dalszego skalowania mocy obliczeniowej komputera kwantowego.

Opracowanie wspomnianego komputera kwantowego dla Unii Europejskiej to nie pierwszy projekt z zakresu technologii kwantowych, przy którym pracuje notowana na NewConnect Spółka Creotech Instruments. W ramach przyjętej strategii, firma od 2019 roku współtworzy ekosystem sprzętowy do kontroli kubitów Sinara, opracowywany wspólnie z wiodącymi grupami badawczymi, m.in. z Uniwersytetem w Oxfordzie. Pozwala on 20-krotnie poprawić efektywność tworzenia systemów kwantowych, wpływa m.in. na ustandaryzowaną obsługę i zmniejsza pobór energii.

Czytaj też

W kwietniu 2022 r. spółka Creotech zrealizowała I fazę strategicznego wspomnianego programu PIAST, którego celem jest umieszczenie satelitów obserwacyjnych na orbicie okołoziemskiej w 2024 r. Creotech Instruments pracuje również nad strategicznym projektem EagleEye. To pierwszy polski mikrosatelita obserwacyjny oparty na platformie HyperSat. Projekt powstaje w ramach programu finansowanego przez NCBiR. Wyniesienie satelity na bardzo niską orbitę okołoziemską co planowane jest obecnie na przełom 2023 i 2024 r.

Ponadto 10 maja 2022 r. firma odbyła pierwszą publiczną prezentację swojej nowej linii produktowej, podczas której przedstawiono prototyp kamery astronomicznej – CreoSky 6000. Głównym jej zadaniem jest wykrywanie śmieci kosmicznych oraz bardzo słabo świecących obiektów. Produkt jest również odpowiedzią na europejskie potrzeby budowy systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami dotyczącymi infrastruktury kosmicznej – European Space Survaillance and Tracking. Skomercjalizowanie projektu o wartości ponad 7,3 mln PLN planowane jest w połowie 2023 r.

Źródło: Creotech Instruments S.A

Reklama

Komentarze

    Reklama