Reklama

SATELITY

Bezpieczna łączność satelitarna na potrzeby rządowe. Rusza projekt ENTRUSTED

Ilustracja: ESA [esa.int]
Ilustracja: ESA [esa.int]

Międzynarodowe konsorcjum z udziałem Polskiej Agencji Kosmicznej oraz 17 innych instytucji i agencji z UE rozpoczęło 15 września br. realizację projektu badawczego ENTRUSTED. To inicjatywa na rzecz rozwoju bezpiecznej łączności satelitarnej dla administracji publicznej, finansowana jest ze środków unijnych programu Horyzont 2020. Na jego realizację do marca 2023 roku przeznaczono ok. 3 mln EUR.

ENTRUSTED (akronim projektu „European Networking for satellite Telecommunication Roadmap for the governmental Users requiring Secure, inTeroperable, innovativE and standardiseD services”) posłuży identyfikacji potrzeb i wymagań użytkowników końcowych bezpiecznej łączności satelitarnej. Projekt ma przyczynić się do sformułowania założeń i wytycznych dla przyszłego programu EU GOVSATCOM. Celem będzie stworzenie niezależnego, autonomicznego i bezpiecznego systemu łączności satelitarnej dla administracji państw członkowskich i agencji Unii Europejskiej.

Członkowie konsorcjum projektu ENTRUSTED, w tym Polska Agencja Kosmiczna, tworzą sieć użytkowników rządowych (ang. network of governmental users - NoU), do której przyłączać się będą kolejne instytucje państw członkowskich oraz agencje UE bezpośrednio zainteresowane rozwojem bezpiecznej łączności satelitarnej.

Sieć użytkowników rządowych będzie platformą wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Jej zadaniem będzie zapewnienie długoterminowej współpracy i skutecznej koordynacji przyszłych działań rozwojowych. Dzięki projektowi ENTRUSTED, członkowie sieci NoU będą mogli uczestniczyć, m.in. w szkoleniu poświęconym łączności satelitarnej, demonstracjach, warsztatach projektowych oraz konferencjach. Poszerzanie sieci użytkowników rządowych zwiększy zasięg prowadzonych konsultacji oraz oddziaływania projektu.

Projekt ENTRUSTED w ciągu najbliższych 30 miesięcy zakłada realizację następujących zadań:

 • Rozpoznanie potrzeb użytkowników rządowych w zakresie bezpiecznej łączności satelitarnej w państwach członkowskich UE;
 • Stworzenie syntetycznego katalogu wymogów potencjalnych użytkowników bezpiecznej łączności satelitarnej dla przyszłego programu GOVSATCOM;
 • Analizę dostępnych i prototypowych rozwiązań technologicznych, stosowanych przez operatorów komercyjnych i agencje rządowe, biorąc pod uwagę konkretne scenariusze zastosowania bezpiecznej  łączności satelitarnej;
 • Opracowanie mapy synergii służącej wdrażaniu rozwiązań z obszaru bezpiecznej łączności satelitarnej przez różnych użytkowników, biorąc pod uwagę ich zróżnicowany potencjał i różnorodne wymogi;
 • Określenie potrzeb w zakresie standaryzacji usług i sprzętu w obszarze bezpiecznej łączności satelitarnej dla użytkowników rządowych;
 • Wskazanie priorytetowych kierunków badań i innowacji w obszarze bezpiecznej łączności satelitarnej dla użytkowników rządowych na szczeblu krajowym i unijnym;
 • Zidentyfikowanie możliwości efektywnego wydatkowania środków finansowych poprzez ukierunkowane działania inwestycyjne na terenie Unii Europejskiej w obszarze bezpiecznej łączności satelitarnej dla użytkowników rządowych.

Zdefiniowaniu kluczowych potrzeb i wymogów rządowych użytkowników będzie towarzyszyła ocena dostępnych technologii. Projekt ENTRUSTED ma pozwolić na zgłębienie perspektyw i kierunków rozwoju sektora łączności satelitarnej. W ten sposób zidentyfikowane zostaną potencjalne deficyty, na poziomie operacyjnym i technologicznym.

W wyniku realizacji projektu ENTRUSTED, Komisja Europejska otrzyma zestaw zaleceń i rekomendowanych działań. Będą one dotyczyć wsparcia rozwoju konkretnych technologii, inwestycji w infrastrukturę systemu łączności satelitarnej czy doposażenia użytkowników. Zalecenia przyjmą, m.in., formę mapy drogowej z długoterminowym planem działań w zakresie badań i innowacji. Efekty projektu ENTRUSTED będą służyły jako wytyczne dla przyszłych inicjatyw i wpłyną na ostateczny kształt unijnego programu GOVSATCOM.

Program GOVSATCOM (Governmental Satellite Communications) jest inicjatywą realizowaną w porozumieniu przez Komisję Europejską wraz z Europejską Agencją Kosmiczną oraz Europejską Agencją Obrony. Instytucje wspólnie opracowują program Unii Europejskiej, którego celem będzie stworzenie niezależnego, autonomicznego i bezpiecznego systemu łączności satelitarnej dla rządów państw członkowskich Unii Europejskiej. GOVSATCOM jest czwartym flagowym programem Unii Europejskiej w obszarze przestrzeni kosmicznej, obok programów: Copernicus, Galileo oraz Świadomość Sytuacyjna w Przestrzeni Kosmicznej (SSA). "Inicjatywa GOVSATCOM jest szansą dla polskiej administracji rządowej na uzyskanie dostępu do bezpiecznej i gwarantowanej łączności satelitarnej" - podkreśla w swoim komunikacie Polska Agencja Kosmiczna. "Oczekiwany rozwój europejskiego rynku satelitarnych usług telekomunikacyjnych otworzy nowe możliwości biznesowe dla polskich przedsiębiorców" - podkreśla.

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna

Reklama

Komentarze

  Reklama

  Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!