Reklama

Świat

Filipiny i USA partnerami w kosmosie

Od lewej: Prezydent Filipin Ferdinand Marcos Jr. oraz Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden
Autor. Biuro Komunikacji Prezydenta Filipin

Na początku maja br. Stany Zjednoczone ogłosiły wzmocnienie współpracy w zakresie świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej i wykorzystania tej domeny do działań na morzu, w tym użycie technologii kosmicznych w ostrzeganiu przed klęskami żywiołowymi, mapowaniu zasobów lub monitorowaniu zanieczyszczeń. Zacieśnienie współpracy z Filipinami to kolejny przykład zaangażowania Stanów Zjednoczonych w regionie Indo-Pacyfiku, co było poprzedzone m.in. podpisaniem Wspólnego Oświadczenia o Intencji Współpracy w Dziedzinie Badań Kosmicznych i Nauki pomiędzy USA i Koreą Południową.

Reklama

Region Indo-Pacyfku jest określany przez część społeczności międzynarodowej za obszar przyszłego konfliktu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Rywalizacji pomiędzy tymi państwami jest dostrzegana przez obserwatorów już od wielu lat, a domena kosmiczna zaczyna odgrywać tu co raz większą rolę. Przykładem działania Amerykanów przeciwko ambicjom Chin są m.in. ostatnie informacje dotyczące wzmocnienia współpracy z Filipinami w zakresie świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej i wykorzystania tej domeny do działań na morzu. Działania Amerykanów to przykład zwiększonego zaangażowania w regionie Indo-Pacyfiku w zakresie technologii kosmicznej.

Reklama
Reklama

W trakcie spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych oraz Filipin (1 maja br.) osiągnięto szereg innych porozumień dotyczących bezpieczeństwa, gospodarki, technologii i współpracy edukacyjnej. Wśród kwestii kosmicznych prezydenci zgodzili się na pogłębioną współpracę w zakresie wykorzystania satelitów do ostrzegania przed klęskami żywiołowymi, reagowaniu w sytuacjach kryzysowych, mapowaniu zasobów oraz monitorowaniu zanieczyszczeń.

Czytaj też

Praktycznym przykładem współpracy ma być korzystanie przez Filipiny ze zdjęć satelitarnych z programu Landsat, zapoczątkowanego w 1972 roku i jest realizowanego przez NASA we współpracy z USGS (United States Geological Survey). Celem programu jest utrzymywanie podglądu powierzchni Ziemi na potrzeby cywilne i naukowo-badawcze. Satelity dostarczają zobrazowania, dzięki którym widoczne są np. zmiany środowiska naszej planety. Interesującą częścią spotkania była również zapowiedź przedstawicieli państw, dotycząca organizacji wspólnego cywilnego dialogu kosmicznego, który mógłby omówić przyszłą współpracę w zakresie eksploracji przestrzeni kosmicznej. Nie ujawniono jednak wielu szczegółów, w tym data wydarzenia pozostaje nieznana.

Zacieśnienie współpracy z Filipinami jest kolejnym przykładem zaangażowania Stanów Zjednoczonych w regionie Indo-Pacyfiku, jeśli chodzi o domenę kosmiczną. Kilka dni temu natomiast mogliśmy usłyszeć o podpisaniu Wspólnego Oświadczenia o Intencji Współpracy w Dziedzinie Badań Kosmicznych i Nauki pomiędzy USA i Koreą Południową, które dotyczy działań kosmicznych, od eksploracji Księżyca po naukę o Ziemi, uwzględniając również komunikację i nawigację satelitarną. Podczas wydarzenia wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamala Harris, która zapowiedziała, że Korea Południowa może już niedługo wziąć aktywny udział w programie NASA Commercial Lunar Payload Services, czyli projektowi inicjatywy zakładającej współpracę amerykańskiej agencji kosmicznej z podmiotami prywatnymi w celu dostarczenia technologii badawczej na powierzchnię Księżyca.

Czytaj też

Nawiązywanie relacji z państwami z regionu jest szeroką strategią, obejmującą różne płaszczyzny, w tym bezpieczeństwo militarne. W marcu br. informowaliśmy Państwa o wezwaniu dowództwa Indo-Pacyfiku INDOPACOM (United States Indo-Pacific Command), podlegającego pod Siły Kosmiczne USA (USSF) do stworzenia nowych możliwości obronnych wraz z wojskami sojuszniczymi znajdującymi się w regionie (np. Japonia, Australia), dotyczących obrony powietrznej, systemów radarowych, centrów wymiany informacji wywiadowczych, składów zaopatrzenia i poligonów w całym regionie, a także do przeprowadzenia wspólnych ćwiczeń z sojusznikami i partnerami. Inicjatywa ta miałaby stanowić przeciwwagę, dla rosnącej liczby satelitów wywiadowczych, obserwacyjnych i rozpoznawczych Chin, które są zaprojektowane, aby znaleźć, śledzić i niszczyć jednostki USA oraz urządzenia sojusznicze.

Czytaj też

Komentarze