Reklama

PRZEMYSŁ KOSMICZNY

Dokładne zobrazowania satelitarne z USA w zasobach polskiej firmy

Wizualizacja przedstawiająca nową konstelację firmy Maxar, WorldView Legion. Ilustracja: Maxar Technologies [maxar.com]
Wizualizacja przedstawiająca nową konstelację firmy Maxar, WorldView Legion. Ilustracja: Maxar Technologies [maxar.com]

Firma Creotech Instruments z Piaseczna porozumiała się z amerykańskim koncernem Maxar Technologies w sprawie dostępu do wysokiej rozdzielczości zobrazowań satelitarnych z zasobów tego globalnego dostawcy. Dzięki zawiązanemu partnerstwu, polskie przedsiębiorstwo rozszerzy swoją ofertę powiązanych usług, zwłaszcza dla użytkowników z sektora publicznego.

Partnerstwo spółki Creotech Instruments S.A. z firmą Maxar Technologies ma zapewnić użytkownikom z sektora publicznego w Polsce zarówno bezpośredni, jak i pośredni (poprzez platformę bazodanową CreoDIAS) dostęp do wysokiej jakości zobrazowań Ziemi oraz innych produktów amerykańskiej spółki satelitarnej. Projekt CreoDIAS, przy którego realizacji firma Creotech wcieliła się w rolę lidera (przewodzącego szerokiemu konsorcjum w składzie: CloudFerro, Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji (WIZIPISI), Eversis, Sinergise i Geomatys), pozwala w pierwszej kolejności na gromadzenie i przetwarzanie danych obrazowych pochodzących z europejskiego programu obserwacji satelitarnej Copernicus.

Aktualnie, poszerzenie dostępnej bazy zobrazowań Creotech i CreoDIAS umożliwia umowa zawarta z Allies Incorporated, firmą udostępniającą głównie sektorowi publicznemu w Polsce zobrazowania pochodzące z konstelacji orbitalnych Maxara. Dzięki temu porozumieniu Creotech włącza do swojej oferty rozwiązania oparte na precyzyjnych danych satelitarnych z rynku komercyjnego. Dane mają być pomocne m.in. w obsłudze reagowania na klęski żywiołowe, badaniu stanu środowiska naturalnego i tworzeniu trójwymiarowych map.

Użytkownicy z sektora publicznego będą mogli zamawiać zobrazowania wysokiej rozdzielczości dla określonych obszarów, aby dokładnie i na bieżąco monitorować zachodzące zmiany, takie jak choćby poziom wody w jeziorach i rzekach, lub będą w stanie przewidywać nadchodzącą suszę. Pozwoli to służbom publicznym z wyprzedzeniem podejmować środki zapobiegawcze, a w razie zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej szybko podejmować działania zaradcze. […] Otrzymają oni wydajne narzędzie, które pozwoli kontrolować np. dziką urbanizację, monitorować natężenie ruchu morskiego lub samochodowego oraz umożliwi stworzenie praktycznych systemów zarządzania ruchem.

Krzysztof Mysłakowski, kierujący Satellite Data Division w Creotech Instruments S.A.

CreoDIAS działa jako zaawansowane centrum bazodanowe, w ramach którego świadczone są usługi dostępowe m.in. do danych pozyskiwanych przez satelity konstelacji Sentinel oraz innych informacji pozyskiwanych w ramach europejskiego programu obserwacji Ziemi Copernicus. Stale gromadzone na platformie zobrazowania pozwalają m.in. monitorować rzeczywistą wielkość pól uprawnych i oceniać jakość gleby. Umożliwiają też dokładne obserwacje akwenów wodnych, analizowanie poziomu zalesienia i składu drzewostanu. Pozwalają także analizować potencjalną efektywność pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł. Potencjalne sposoby wykorzystania danych satelitarnych są zresztą szersze, co jest uzależnione w dużej mierze od potrzeb i pomysłowość samych użytkowników.

Potencjał wpływu zobrazowań satelitarnych wysokiej rozdzielczości na gospodarkę jest ogromny. Od obserwacji i optymalizacji upraw, po zapobieganie szkodom górniczym oraz nadzór nad dużymi inwestycjami budowlanymi. Dzięki współpracy z Maxarem dane satelitarne o najwyższej możliwej dla zastosowań cywilnych rozdzielczości będą łatwo dostępne dla polskich odbiorców rządowych.

Jacek Kosiec, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A.

Zobrazowania wykonywane natomiast przez satelity firmy Maxar mają wprowadzić do systemu dane o znacznie wyższej rozdzielczości i precyzji. Jak zapowiadają partnerzy porozumienia, obydwa zbiory danych mają być przy tym wobec siebie „wysoce komplementarne”.

Jako globalny dostawca rozwiązań z zakresu obserwacji Ziemi oraz właściciel i operator konstelacji satelitarnej WorldView, amerykańska firma Maxar Technologies każdego dnia pozyskuje wysokiej rozdzielczości zobrazowania z obszaru o powierzchni 3 mln kilometrów kwadratowych. Satelity koncernu gromadzą zdjęcia o rozdzielczości przestrzennej do 30 cm – z dokładnością co najmniej 5 metrów CE90, co oznacza, że 90 procent wszystkich zdjęć i produktów pochodnych WorldView charakteryzuje się dokładnością poziomą względem faktycznego położenia obrazowanych obiektów rzędu 5 metrów lub lepszą.

Dane satelitarne to potężne narzędzie, które może nie tylko wspierać wzrost gospodarczy, ale także poszerzać naszą wiedzę na temat skali degradacji środowiska i pomóc nam spojrzeć na dynamikę zmian zachodzących na Ziemi z nowej perspektywy. Dlatego tak ważna jest dla nas współpraca z godnymi zaufania partnerami, takimi jak Creotech, którzy wspierają nasze inicjatywy na lokalnych rynkach.

Andy Stephenson, Dyrektor ds. Strategicznych Europejskich Programów Międzynarodowych w Maxar Technologies

Zgodnie z zadeklarowanymi statystykami, Maxar na przestrzeni 20 lat zgromadził w swoim repozytorium 110 petabajtów danych, które są aktualizowane każdego dnia o nowe kolekcje. Oferują użytkownikom komercyjnym informacje dotyczące różnego rodzaju zmian na Ziemi, mających znaczenie przede wszystkim dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Firma pracuje obecnie nad nową generacją satelitów, które od roku 2021 tworzyć będą konstelację WorldView Legion. Nowa sieć ma pozwolić na zwiększenie ilości i dostępności danych obrazowych, a także przyspieszenie procesu ich analizy i przetwarzania.

Źródło: Creotech Instruments

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!