Autor

Instytut Geodezji i Kartografii

Centrum TeledetekcjiCentrum Teledetekcji zostało utworzone w 1976 r. (jako OPOLIS – Ośrodek Przetwarzania Obrazów Lotniczych i Satelitarnych) i od tego czasu prowadzi badania podstawowe i przemysłowe w zakresie zastosowania danych Obserwacji Ziemi w takich obszarach jak: leśnictwo, użytkowanie i pokrycie terenu, rolnictwo, zmiany klimatyczne, środowisko, zagrożenia środowiska i wiele innych.Centrum Teledetekcji posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i realizacji projektów międzynarodowych, finansowanych z funduszy Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz Europejskiej Agencji Środowiska. Centrum posiada również sieć kontaktów z renomowanymi instytucjami badawczymi oraz prywatnymi przedstawicielami sektora kosmicznego z całego świata. Prowadzi też prace aplikacyjne oraz rolnego, a także przedstawicieli administracji publicznej: Głównego Urzędu Statystycznego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wody Polskie (d. KZGW). Centrum dysponuje również profesjonalnym Laboratorium Komputerowym oraz instrumentami do zdalnych pomiarów in-situ.IGIK pełni rolę Krajowego Centrum Referencyjnego Europejskiej Sieci  Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET) ds. pokrycia terenu. IGIK jest odpowiedzialny za produkcję krajowej bazy pokrycia terenu i użytkowania ziemi CORINE Land Cover oraz za weryfikację produktów lokalnych i krajowych powstałych w ramach Copernicus Land Monitoring services.Najważniejsze projekty o znaczeniu międzynarodowym i dużym potencjale do komercjalizacji to:- „Irrigation Factor 4 potato growth using Sentinel1 and Sentinel2 data (IRRSAT)” – celem projektu jest opracowanie modelu szacowania wilgotności gleby i wyznaczenia dawki nawadniania, na podstawie danych radarowych satelity Sentinel 1.- „Service 4 Drought - Drought Monitoring applying Satellite data” – projekt ma na celu opracowanie i zwalidowanie Systemu monitorowania suszy na podstawie danych satelitarnych i danych meteorologicznych oraz utworzenie Platformy Internetowej, umożliwiającej użytkownikom z sektorów rolnego, energetycznego, instytucji zarządzających gospodarką wodną i wielu innych, prowadzenie działań prewencyjnych i łagodzenie skutków suszy.- „SAT4EST - Earth observation based service supporting local administration in non-state forest management” – celem projektu SAT4EST jest zaprojektowanie systemu i zbudowanie serwisu wspomagającego zarządzenie lasami niepaństwowymi wykorzystującego satelitarne techniki obserwacji Ziemi. - “Service for Agriculture - ASAP - Advanced Sustainable Agricultural Production” – projekt ma na celu budowę Systemu i Serwisu, na podstawie danych satelitarnych dla sektora rolnego, w tym dla rolnictwa precyzyjnego, w formie platformy webowej oraz aplikacji mobilnej.Centrum Teledetekcji IGiK posiada również bogato wyposażone laboratoria, zaplecze techniczne i infrastrukturę do pomiarów in-situ:- laboratorium komputerowe do przetwarzania i analizy danych satelitarnych, wyposażone w kilkanaście stacji roboczych, serwerów oraz specjalistyczne oprogramowanie, - Mobilna Stacja Pomiarów Teledetekcyjnych wyposażona w profesjonalne instrumenty do pomiarów in-situ (m.in. do pomiaru radiacji słonecznej),- bazy danych satelitarnych, jak: NOAA AVHRR, Terra MODIS, Landsat TM, Sentinel-1/2/3.